Skip to main content

Všechny
kurzy CŽV



S FILDOU DO DIVADLA

Po úspěšné návštěvě představení v pražském divadle Viola v dubnu 2023 chceme sdružit zájemce o občasné výjezdy na (především seniorská, tj. dopolední) divadelní představení dalších (zejména pražských) divadel.Předpokládáme 3-5 představení v období říjen - červen.Vstupenku i jízdenku si zájemce uhrad...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  01.10.2023

 • Konec výuky:

  30.06.2024

 • Přihlášky do:

  28.06.2024

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  -

Lidé, artefakty a příroda: dějiny z pohledu archeologie.

Účastníci kurzu budou seznámeni se současnými trendy a poznatky archeologie a možnostmi, jež studium hmotných a environmentálních pramenů přináší pro poznání minulosti. Tematicky se kurz neomezuje pouze na dějiny pravěku, ale představuje archeologii jako obor přispívající také k poznání dějin m...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

 • Konec výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  700 Kč

Nové trendy v dějepisném vzdělávání

Kurz je zaměřen na moderní trendy v dějepisném vzdělávání podle Strategie 2030+.Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, příslušnost ke komponentě NPO – 3.2. Adaptace školních programů, příslušnost k reformě NPO – 3.2.1 Transformace vysokých škol s cílem adapta...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

  09.04.2024 10:00

 • Konec výuky:

  09.04.2024 16:00

 • Přihlášky do:

  24.03.2024

 • Minimální kapacita:

  10

 • Volná místa:

  1

 • Cena kurzu:

  -

Současná anglicky psaná literatura.

Cílem kurzu je představit účastníkům současnou anglicky psanou literaturu (britskou, irskou, americkou) — kurs se zaměřuje na literaturu vydávanou od osmdesátých let dvacátého století, pokrývá hlavní tendence a věnuje se i problematice překladu do češtiny a recepce v našem prostředí. Chronologicky p...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

 • Konec výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  1 000 Kč

Současná Francie v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka.

V rámci tohoto semináře dalšího vzdělávání učitelů francouzštiny představíme alternativní a inovativní způsoby výuky, inspirované aktuálními trendy v pedagogice cizích jazyků. Účastníci se s nimi seznámí formou workshopů, kde si je budou moci i vyzkoušet a osvojit. Chceme se zaměřit na současnou živ...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

 • Konec výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  700 Kč

K čemu jsou nám dnes literární kánony? O kánonu v teorii a praxi.

Kurz nabídne teoretický základ k současnému myšlení o kánonu, převážně se ale bude soustředit na analýzu typů kánonů, s důrazem na školní kánony, a kanonizační strategie. Základní otázky kurzu jsou: Jak se tvoří kánon? K čemu nám kánon(y) slouží? Kolik jich může být a v jakém jso...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

 • Konec výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  850 Kč

Možnosti mediální výchovy ve výuce.

Dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia zahrnuje mediální výchova dvě základní vědomostní oblasti: společenskovědní („poznatky o roli médií ve společnosti a jejích dějinách“) a mediovědní („poznatky o médiích samotných a jejich chování“). Kurz nabídne elementární podklady pro obě oblasti. V...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

 • Konec výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  1 000 Kč

Současná německá literatura a nové tendence ve vývoji německého jazyka.

Cílem vzdělávacího programu, který bude organizován formou celodenního workshopu, je zprostředkovat středoškolským učitelům a učitelkám němčiny aktuální tendence v německy psané literatuře a německém jazyce. V celkem pěti blocích se lektoři a lektorky budou věnovat nejnovějším literárním dílům, spec...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

 • Konec výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  850 Kč

Archivní pedagogika a vzdělávání jako jeden ze současných evropských trendů při využívání historického kulturního dědictví.

Účastníci kurzu budou seznámeni se současnými trendy archivní pedagogiky a vzdělávání v rámci PR přístupu označovaného jako „Open Archive“. Tyto metody k prezentaci kulturního a historického národního dědictví využívají tradiční způsoby PR i pomoc digitálních technologií, moderních médií a rozm...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  bez akreditace

 • Start výuky:

 • Konec výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  700 Kč

Středověký rolník a jeho mikrokosmos

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům ucelený pohled na venkovské obyvatelstvo vrcholného a pozdního středověku, a to v širším, středoevropském kontextu prizmatem zejména archeologických pramenů i environmentálních proxy dat. Namísto pevně zakořeněného deterministického pohledu marxistické historiog...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2024 15:30

 • Konec výuky:

  18.12.2024 17:00

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč




Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 066 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.