Všechny
kurzy CŽVUčitelství pro 1. stupeň základních škol

Termín zahájení výuky je 1.2.2023, v systému se technickou chybou zobrazují 2 termíny zahájení výuky a obsazená kapacita - na kurz se přihlásíte přes odkaz na web kurzu.


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o&...

 • Fakulta:

  Pedagogická fakulta

 • Typ kurzu:

  akreditovaný

 • Start výuky:

  01.09.2023

 • Přihlášky do:

  -

 • Volná místa:

  0

 • Cena kurzu:

  45 000 Kč

Základní kurz dějin umění I

Kurz poskytuje základní orientaci ve vývoji evropského umění od závěru antiky do doby kolem roku 1500. Hlavní důraz je přitom kladen na období románského a gotického slohu, z nichž pochází nevýznamnější památky evropské kultury.

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  05.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Úvod do křesťanské a profánní ikonografie I

Kurz uvádí posluchače do problematiky křesťanské ikonografie biblické i ikonografie svatých. Představí vývoj křesťanské ikonografie od doby raného křesťanství až do 18. století a základní obrazová témata inspirovaná texty Nového zákona (evangelia, Skutky apoštolské a Zjevení svatého Jana). Seznám...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  9

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Etnoarcheologie

Cílem kurzu je seznámit účastníky s interpretací archeologických situací prostřednictvím antropologických modelů. Ty jsou formulovány na základě terénních výzkumů u soudobých a recentních předindustriálních společností. Antropologické modely jsou důležitou srovnávací rovinou prehistorické i histo...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  04.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  3

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Vatikán a svět ve 20. století I

Cílem kurzu bude poukázat na dějinný původ a souvislosti problémů duchovních a náboženských proměn ve 20. století s důrazem na český/československý a evropský/světový rámec církevních dějin.

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  05.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  4

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Cesty vzdělanosti v českých zemích od středověku do počátku 20. století

Kurz podává základní přehled dějin českého školství a vzdělanosti (od 9./10. století do současnosti) v širším evropském kontextu.

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  7

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Náboženský obraz Evropy na rozhraní středověku a novověku I

V přednáškách si účastníci kurzu prohloubí dosavadní znalosti o vzniku a šíření opravných náboženských názorů, které na sklonku středověku a zejména počátkem novověku podstatným způsobem změnily náboženskou tvář Evropy. V druhé části kurzu bude věnována pozornost reakci katolické církve na evrops...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Numismatika a metrologie

Cílem kurzu je poskytnout jednak základní přehled o vývoji numismatiky a metrologie jako vědních disciplín v rámci českých zemí s připomenutím širších souvislostí středoevropských a evropských, o jejich pramenech, metodách a dosažených výsledcích badatelské práce, jednak seznámit s předměty jejic...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  9

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Úvod do archeologie I

Předmět má za cíl poskytnout účastníkům základy archeologické teorie a metodologie. Na přednáškách tak získá přehled o základní literatuře, o archeologických pramenech a jejich členění, o archeologické metodologii i o dějinách oboru.


 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Pomocné vědy historické

V přednáškách se účastníci seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi st...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  15

 • Cena kurzu:

  300 Kč
Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.