Skip to main content

Všechny
kurzy CŽVStředověký rolník a jeho mikrokosmos

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům ucelený pohled na venkovské obyvatelstvo vrcholného a pozdního středověku, a to v širším, středoevropském kontextu prizmatem zejména archeologických pramenů i environmentálních proxy dat. Namísto pevně zakořeněného deterministického pohledu marxistické historiog...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2024 15:30

 • Konec výuky:

  18.12.2024 17:00

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Politika a společnost - ČR a německy mluvící země

Cílem tohoto kurzu je přiblížit účastníkům sociální prostředí a politické systémy ve vybraných zemích: České republice, Rakousku, Spolkové republice Německu, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. V úvodu kurzu bude probírána typologie politických systémů a jejich základní rysy, stejně jako základy kompa...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  23.09.2024 16:20

 • Konec výuky:

  16.12.2024 17:50

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Evropské dějiny a zdroje moderní identity

V rámci předmětu bude věnována pozornost proměnám evropské kulturní identity v dějinách, zejména v posledních dvou stoletích. Sledovány budou zdroje této identity, ale i jejich heterogenita a leckdy i protichůdnost.

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2024 08:00

 • Konec výuky:

  20.12.2024 09:30

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  3

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Úvod do studií zemí Britského společenství

Cílem kurzu je seznámení s významnými okruhy kulturních studií zemí Britského společenství (zejména Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu). Posluchači se seznámí s metodologií kulturních studií, se základními politickými, sociálními a kulturními dějinami Británie, Kanady a Austrálie a s probl...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2024 08:00

 • Konec výuky:

  19.12.2024 09:30

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Rekatolizace, náboženské emigrace a konverze - významné fenomény raně novověkých dějin

Cílem kurzu je podat informace o významných fenoménech, které ovlivňovaly vývoj v raném novověku, a to nejen v českých zemích, zejména v období třicetileté války a po jejím skončení.

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  24.09.2024 14:40

 • Konec výuky:

  17.12.2024 16:10

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Archeologie potravy

Archeologie potravy je specializovaným odvětvím archeologie, které se zaměřuje na studium stravovacích zvyklostí a stravovacích praktik minulých společností. Toto odvětví zkoumá různé aspekty spojené s potravinami. Kurz poskytne přehled o různých formách uchování různých druhů potravy (např. zb...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2024 08:50

 • Konec výuky:

  20.12.2024 10:20

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Dějiny anglosaského kritického myšlení I

Kurz nabízí výběrový přehled dějin anglosaského kritického a filozofického myšlení, přičemž klade důraz na klíčové aspekty, jimiž se anglosaské myšlení odlišuje od myšlení kontinentálního, zejména pak důrazem na prostý rozum ("common sense") a empirismus. Kurz představí studentům díla vybraných před...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  23.09.2024 11:20

 • Konec výuky:

  16.12.2024 12:50

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  2

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Hmotná kultura středověku I

Cílem kurzu je seznámit studenty s kovodělnými řemesly 13. - 17. st. na základě komparace pramenů písemných, ikonografických, hmotných a národopisných. Technický rozvoj a dobové technologie jsou předvedeny na sortimentu hmotné kultury z území ČR a zahraničí.

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2024 13:50

 • Konec výuky:

  18.12.2024 15:20

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

NADNÁRODNÍ CESTY ČESKÉ LITERATURY

Českou literaturu primárně vnímáme jako jazykově vymezený soubor děl určený českým čtenářům a omezený na české prostředí. Přednášky cyklu Nadnárodní cesty české literatury však tuto perspektivu rozšíří. Zvažovány budou následující otázky: Jakých rozličných podob nabývala komunikace mezi českou ...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Univerzita třetího věku

 • Start výuky:

  08.10.2024 14:00

 • Konec výuky:

  10.12.2024 15:30

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Minimální kapacita:

  9

 • Volná místa:

  80

 • Cena kurzu:

  600 Kč

Základy politologie

Politologie bude představena v širším kontextu společenských věd, popsány budou metody a přístupy k řešení problémů výzkumu v rámci politické vědy. Posluchači se seznámí s předmětem a obsahem politické vědy a bude jim podán přehled základních témat spolu s určením jejich místa a významu v současné p...

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  Ostatní

 • Start výuky:

  24.09.2024 10:30

 • Konec výuky:

  17.12.2024 12:00

 • Přihlášky do:

  13.09.2024

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč
Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 066 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.