Skip to main content

Studium pro asistenty pedagoga I

 • Fakulta:

  Pedagogická fakulta

 • Typ kurzu:

  akreditovaný

 • Start výuky:

  01.09.2024

 • Konec výuky:

  30.06.2025

 • Místo a čas výuky:

  ,

 • Přihlášky do:

  NEOMEZENĚ

 • Cena kurzu:

  11 000 Kč

Anotace:

Termín zahájení výuky je 1.9.2024, na kurz se přihlásíte přes odkaz na web kurzu.


Absolvent dosáhne následujících kompetencí:

Orientaci v roli asistenta pedagoga, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a schopnost podpory žáků při zvládání požadavků školy.

Orientaci v systému a organizaci školy, včetně školských právních předpisů a vnitřních předpisů školy.

Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech.

Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy.

Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením a s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy.

Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.

Orientaci v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.).

Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi.

Cílem je připravit absolventy na výkon povolání Asistent pedagoga.

Absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

 

Web kurzu:

https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani/programy/studium-pro-asistenty-pedagoga-1

Popis kurzu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Ke kurzu nejsou žádné přílohy

Kontakt:

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 066 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.