Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství 1. ročník

 • Fakulta:

  Teologická fakulta

 • Typ kurzu:

  akreditovaný

 • Start výuky:

  09.09.2023

 • Konec výuky:

  28.06.2025

 • Místo a čas výuky:

  TF, Kněžská 8, ČB, PŘEDBĚŽNÉ termíny výuky: ZS: 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 18.11.2023, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., LS: 24.2., 9.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6.2024. Soboty od 9.00 do 16.00

 • Přihlášky do:

  02.09.2023

 • Minimální kapacita:

  15

 • Volná místa:

  1

 • Cena kurzu:

  28 000 Kč

Anotace:

Kurz je určen pro zájemce o získání kvalifikace vychovatele. Minimálním vstupním předpokladem kurzu je střední vzdělání ukončené maturitou.

Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání vychovatele podle § 16 odst. 1, písm. c), e) a h), zák. č. 563/2004 Sb. Minimálním vstupním předpokladem kurzu je střední vzdělání ukončené maturitou. Studium klade hlavní důraz na osobnostní doprovázení a práci se skupinami mládeže. Absolvent získá pro výkon povolání vychovatele základní znalosti z pedagogiky a psychologie, dále pak vybrané znalosti z oblasti speciální pedagogiky (etopedie) a pedagogiky volného času. Specifickým doplňujícím prvkem vzdělávacího programu jsou kromě znalostí a dovedností z oblasti péče o zdraví a managementu také předměty zaměřené na kulturní tradice, etiku a principy práce církevních školských zařízení.

Popis kurzu:

Kurz realizovaný na Teologické fakultě Jihočeské univerzity je koncipován na základě dlouholetých zkušeností se vzděláváním pedagogů volného času, které probíhá na tomto pracovišti od r. 1993. Kurz můžeme obsahově rozčlenit do několika oblastí: pedagogika (obecná a sociální), vychovatelství a pedagogika volného času, etická a multikulturní výchova, psychologie, legislativa a management a základy péče o zdraví. Kurz je doprovázený také praxí a reflexí získaných pedagogických zkušeností.

Na výuku navazuje samostatné zpracování závěrečné práce. V závěrečné práci student zformuluje konkrétní výchovný problém a způsob jeho řešení. Konkrétní témata jednotlivých prací schvaluje garant kurzu. Součástí závěrečné zkoušky je diskuse o závěrečné práci.


Termíny výuky:

Soboty od 9.00 do 16.00, učebna č. 204

9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 4.11., 25.11., 16.12.2023, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 9.3., 13.4., 25.5., 1.6., 8.6.2024 


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

Přílohy:

Kontakt:

Mgr. Jana Kubínová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 066 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.