Péče o duchovní rozměr člověka

 • Fakulta:

  Teologická fakulta

 • Typ kurzu:

  Univerzita třetího věku

 • Start výuky:

  23.02.2024 09:00

 • Konec výuky:

  07.06.2024 12:00

 • Místo a čas výuky:

  TF JU, ČB,

 • Přihlášky do:

  23.02.2024

 • Minimální kapacita:

  10

 • Volná místa:

  30

 • Cena kurzu:

  850 Kč

Anotace:

šestisemstrální kurz univerzity třetího věku je určrný zájemcům z řad seniorů.

Kurz nabídne různé pohledy na vnímání duchovního rozměru člověka. Nejprve pomůže účastníkům zreflektovat vlastní zkušenost duchovního rozměru života, dále nabídne různé pohledy na duchovní rozměr života z oblasti filosofie a teologie. Poslední semestr studia pak bude opět návratem k životní praxi a reflexi toho, jak nabyté znalosti lze uplatnit v každodenním životě.

Popis kurzu:

2. semestr – Filosofie

23. 2. 2024 Filosofie jako forma života a jak na to navázali první křesťané (prof. Jarolav Vokoun)

5. 4. 2024 Touha po štěstí a morální nárok (doc. Jakub Sirovátka)

19.4.2024 Zdařilý život podle Sókrata a Platóna (dr. Jiří Stránský) 

3. 5. 2024 Zdařilý život a blaženost podle Aristotela a Roberta Spaemanna - vybrané otázky (dr. Vojtěch Šimek)

17. 5. 2024 Levinasova etika ve filmech bratří Dardennů (doc. Jakub Sirovátka)

31.5. Filosofické motivy ve filmu (prof. Tomáš Machula)

7. 6. 2024 Závěrečné kolokvium 


3. semestr – Filosofie

1. Filosofické motivy v literatuře (prof. Tomáš Machula)

2. Filosofie a život

3. Filosofické motivy ve filmu (prof. Tomáš Machula)

4. Co je to lidský duch (dr. Lukáš Novák)

5. Etika ctností (prof. Tomáš Machula)

7. Závěrečné kolokvium 


4. semestr – Teologie

1. Úvod do teologické etiky I. (doc. Jinřdich Šrajer)

2. Evangelia (dr. Julius Pavelčík)

3. Novozákonní listy (dr. Julius Pavelčík)

4. Starokřesťanská literatura I. (Mgr. Andrej Kutarňa)

5. Antropologický aspekt představy Boha a možnosti jeho rozvoje (dr. Tomáš Cyril Havel)

6. Trinitární antropologie

7. Závěrečné kolokvium 


5. semestr – Teologie

1. Symbol a jeho význam v rozvoji náboženského myšlení (dr. Tomáš Cyril Havel)

2. Bůh a lidské jednání - prorocké knihy SZ (doc. Adam Mackerle)

3. Nad lidským údělem - mudroslovné knihy SZ (doc. Adam Mackerle)

4. Vybraná témata z dějepisných knih SZ

5. Theodicea: o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla (dr. Lucie Kolářová)

6. Teologie stvoření (dr. Lucie Kolářová)

7. Závěrečné kolokvium 


6. semestr - Náboženská zkušenost

1. Logoterapie

2. Filosofie pro život I. (dr. Veronika Blažek Iňová)

3. Filosofie pro život II. (dr. Veronika Blažek Iňová)

4. Filosofie pro život III. (dr. Veronika Blažek Iňová)

5. Volný čas jako cesta duchovního rozvoje (dr. Anna Dudová)

6. Pedagogické úkoly seniorského věku (dr. Věra Suchomelová)

7. Závěrečné kolokvium


1. semestr – Náboženská zkušenost

13. 10. 2023 Úvod do studia a metodologie zpracování seminárních prací (dr. Věra Suchomelová)

27. 10. 2023 Podoby současné spirituality ve vyšším věku (dr. Jan Kaňák)

1.12.2023 Výtvarné umění a duchovní zkušenost (dr. Věra Suchomelová)

15. 12. 2023 Náboženská zkušenost (dr. Tomáš Cyril Havel)

5. ledna 2024 Pedagogika chrámového prostoru (dr. Tomáš Cyril Havel)

Hudba jako cesta krásy (Mgr. Karel Ochozka) - termín bude doplněn

26. 1. 2024 Závěrečné kolokvium 


Cena kurzu je 850 Kč za každý semestr studia.


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

Přílohy:

Ke kurzu nejsou žádné přílohy

Kontakt:

Mgr. Jana Kubínová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 066 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.