Public Courses Kurz pro vedoucí zájmových kroužků - studium pedagogiky k získání kvalifikace PVČ, který vykonává dílčí ped. činnost v zájmovém vzdělávání (40 h)

Kurz pro vedoucí zájmových kroužků - studium pedagogiky k získání kvalifikace PVČ, který vykonává dílčí ped. činnost v zájmovém vzdělávání (40 h)

You are going to register to Kurz pro vedoucí zájmových kroužků - studium pedagogiky k získání kvalifikace PVČ, který vykonává dílčí ped. činnost v zájmovém vzdělávání (40 h). We need to know you personal id to determine if you have a personal account on JCU website. If we find your account, you will be redirected to login form and after login to registration form. If you don't have an account yet, you will be redirected directly to registration form and your account will be created after registration.
Please enter your personal ID and press the "Check my id" button.