Public Courses Aktuální změny v ŠVP ZV tzv. "Malá revize" - praktický kurz aktuálních změn v ŠVP ZV (on-line kurz)

Aktuální změny v ŠVP ZV tzv. "Malá revize" - praktický kurz aktuálních změn v ŠVP ZV (on-line kurz)

You are going to register to Aktuální změny v ŠVP ZV tzv. "Malá revize" - praktický kurz aktuálních změn v ŠVP ZV (on-line kurz). We need to know you personal id to determine if you have a personal account on JCU website. If we find your account, you will be redirected to login form and after login to registration form. If you don't have an account yet, you will be redirected directly to registration form and your account will be created after registration.
Please enter your personal ID and press the "Check my id" button.