Public Courses

Fakulta rybářství a ochrany vod
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Podzimní Dětská univerzita FROV JU - Vetřelci... Nebo návštěvníci? Oct 21, 2022 700 Kč / kurz 5
Kurz zpracování ryb s certifikátem Nov 25, 2022 3 000 Kč / kurz 6 Register
Register
Filozofická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Inovativní aktivity pro výuku současné a živé francouzštiny Nov 18, 2022 450 Kč / kurz 4
Středověký obraz a duchovní náplň středověké venkovské architektury v regionu českobavorského příhraničí Dec 13, 2022 Free of charge 28 Register
Goethe centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka Aug 26, 2022 29 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum II. Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 10 Register
Register
Kariérní centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
30/11/2022 15:00 Setkání s personalisty Nov 30, 2022 Free of charge 14 Register
Register
07/12/2022 15:00 Jak se neztratit v korporátu a přitom vyniknout Dec 07, 2022 Free of charge 7 Register
Register
08/12/2022 10:30 Efektivně s Excelem, aneb vychytávky od Accenture - PLNĚ OBSAZENO Dec 08, 2022 Free of charge obsazeno Register
Register
14/12/2022 15:00 Skvěle placená práce v quality managementu Nov 23, 2022 Free of charge 6 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (prosinec) Dec 31, 2022 Free of charge 12 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (leden) Jan 31, 2023 Free of charge 15 Register
Register
Pedagogická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (webinář) Nov 18, 2022 1 600 Kč / kurz obsazeno Register
Poruchy chování u dětí a dospívajících - projevy, pedagogická diagnostika, intervence Dec 02, 2022 1 500 Kč / kurz 11 Register
Metodika Sfumato ve výuce na 1. stupni ZŠ (místo konání České Budějovice) Feb 20, 2023 18 000 Kč / kurz 12 Register
Zdravotník zotavovacích akcí Mar 17, 2023 3 700 Kč / kurz 18 Register
Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ May 31, 2023 8 000 Kč / kurz 23 Register
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ May 31, 2023 10 000 Kč / semestr 80 Register
Metodik prevence sociálně patologických jevů May 31, 2023 7 500 Kč / semestr 30 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Studium pro asistenty pedagoga I May 31, 2023 9 000 Kč / semestr 30 Register
Studium pro ředitele škol a školských zařízení May 31, 2023 12 000 Kč / semestr 30 Register
Studium v oblasti pedagogických věd-speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky May 31, 2023 8 000 Kč / semestr 30 Register
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) May 31, 2023 9 000 Kč / semestr 25 Register
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace o další předmět) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 20 Register
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 15 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele českého jazyka a literatury pro SŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 15 Register
Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Přírodovědecká fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty Sep 12, 2022 300 Kč / kurz 18 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 6 455 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 5 355 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 6 Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 5 480 Kč / semestr 2 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 6 235 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 6 Register
Register
Metody řešení úloh SŠ Oct 06, 2022 Free of charge 39 Register
Register
Bez půdy to nepůjde Oct 07, 2022 800 Kč / semestr 6 Register
Register
Vliv genetických příčin neurovývojových poruch na habituaci Oct 21, 2022 Free of charge obsazeno Register
Register
Podzimní terénní soustředění Biologické olympiády s PřF JU - soustředění pro biology 2., 3., 4., ročníků SŠ Nov 11, 2022 Free of charge 7 Register
Register
Teologická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času Aug 31, 2022 Celoživotní 14 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství Aug 31, 2022 Celoživotní 28 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu Aug 31, 2022 Celoživotní 1 390 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Znaková řeč I. (základní) Sep 17, 2022 Celoživotní 3 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Kurz anglického jazyka - mírně pokročilí Sep 19, 2022 Celoživotní 3 500 Kč / kurz 1 Register
Register
Kurz pro studenty ETS Unrestricted 5 000 Kč / kurz 3
Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska Sep 23, 2022 Celoživotní 1 050 Kč / kurz 5 Register
Register
Evropa ve spárech diktátorů Oct 03, 2022 Celoživotní 800 Kč / kurz 4 Register
Register
Filosofie pro děti (starší děti) Sep 26, 2022 Celoživotní 1 500 Kč / kurz obsazeno Register
Španělština pro seniory 10 Sep 27, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz 2 Register
Register
"Belle Époque" aneb Evropa mezi léty 1890-1914 Oct 03, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz 1 Register
Register
Duchovní doprovázení v životě křesťana Oct 03, 2022 Celoživotní 500 Kč / kurz 1 Register
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu Oct 06, 2022 Celoživotní 1 390 Kč / kurz 3 Register
Register
Klíčové elementy pastorace papeže Františka ve světle církevních dokumentů: bratrství a synodalita Oct 07, 2022 Celoživotní 400 Kč / kurz 5 Register
Register
Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz VI. Oct 21, 2022 Celoživotní 600 Kč / semestr 2 Register
Register
Úspěšná komunikace Dec 01, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz 10 Register
Register
Stres management Jan 06, 2023 1 600 Kč / kurz 7 Register
Psychologické aspekty sebekoučování a osobního timemanagementu Jan 20, 2023 Celoživotní 1 600 Kč / kurz 7 Register
Register
Zdravotně sociální fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Šumava známá a neznámá. Šumava na Kohoutím kříži a na snímcích Fotoateliéru Seidel Sep 19, 2022 1 000 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Dětská univerzita - 1. ročník (zimní semestr) Aug 31, 2022 2 000 Kč / semestr obsazeno Download reg. form
Register
Dětská univerzita - 2. ročník (zimní semestr) Sep 10, 2022 2 000 Kč / semestr 2 Register
Kvalita života. Ze života našich předků - České Budějovice Sep 20, 2022 700 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Kvalita života. Čas v nás Oct 07, 2022 50 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Kvalita života. Ze života našich předků. Z historie jižních Čech - středisko Tábor Sep 30, 2022 700 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Angličtina pro lékaře a zdravotníky Oct 10, 2022 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Předporodní kurz Oct 11, 2022 1 200 Kč / kurz 3 Register
Homeopatická podpora v těhotenství, při porodu, v šestinedělí a v péči o novorozence Oct 20, 2022 1 500 Kč / kurz 16 Register
Silní rodiče - Silné děti Oct 02, 2022 1 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Gemmoterapie - medicína pupenů, praktický kurz Nov 07, 2022 800 Kč / kurz 3 Download reg. form
Divadelní dílna, kurz divadelní tvorby Nov 12, 2022 1 000 Kč / kurz 6 Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - České Budějovice Dec 20, 2022 800 Kč / kurz 30 Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - Tábor Jan 17, 2023 800 Kč / kurz 30 Download reg. form
Zimní škola anatomie Jan 26, 2023 3 000 Kč / kurz 30 Download reg. form
Register
Zemědělská fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Pivovarník (29-100-H) (29-099-H) (29-059-H) Unrestricted 42 000 Kč / kurz 3 Register
Výroba piva - domovárečná technologie Unrestricted 3 500 Kč / kurz 5 Register
Výroba piva - profesionální technologie Unrestricted 2 500 Kč / kurz 3 Register
Výroba piva a sanitace varny Unrestricted 5 000 Kč / kurz 5 Register
Obchodování na čínských trzích Unrestricted --- 15 Register
Intenzivní jazykový kurz pro bakaláře Oct 11, 2022 1 680 Kč / kurz 2 Register
Management venkovských obcí Nov 01, 2022 --- 15 Register