Public Courses

Fakulta rybářství a ochrany vod
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Velikonoční Dětská univerzita FROV JU - Obojživelníci a plazi Mar 27, 2023 700 Kč / kurz 6 Register
English summer camp - Jobs Jun 30, 2021 3 900 Kč / kurz 30 Register
English summer camp - Jobs Jun 30, 2021 3 900 Kč / kurz 30 Register
Příměstský tábor Dětské univerzity FROV JU - Nech brouka žít! (1. turnus) Jul 31, 2023 1 800 Kč / kurz obsazeno Register
Příměstský tábor Dětské univerzity FROV JU - Nech brouka žít! (2. turnus) Aug 04, 2023 1 800 Kč / kurz 25 Register
Podzimní Dětská univerzita FROV JU - Tajný život stromů Oct 16, 2023 700 Kč / kurz 25 Register
Filozofická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Evropské a české umění 19. a 20. století Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 7
Habsburkové v dějinách Evropy II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Úvod do křesťanské a profánní ikonografie II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Barokní člověk a jeho svět Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 7
Dějiny anglosaského kritického myšlení II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 3
Středověká vesnice a město Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Zrod moderní doby Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 6
Úvod do archeologie II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 3
Antická vzdělanost II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 3
Obrazy osvícení. Úvod do tibetského umění Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Československý film 60. let 20. století Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 13
Česká literatura 2. poloviny 20. století II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 4
Svět románských literatur v zrcadle času Feb 03, 2023 Celoživotní 600 Kč / semestr 40
Současné trendy ve výuce španělského jazyka Apr 05, 2023 500 Kč / kurz 20 Register
Goethe centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka Aug 26, 2022 29 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Deutsch-tschechische Beziehungen Feb 16, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Vademecum I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum II. Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene Feb 13, 2023 7 900 Kč / kurz 10 Register
Register
Landeskunde Deutschland Feb 23, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Literatur der deutschsprachigen Länder Mar 16, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Landeskunde Österreich Mar 23, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Spezifika in der Mundart Apr 13, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Kariérní centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
30/03/2023 8:00 Tvoje CV aneb jak se v tom neutopit Mar 30, 2023 Free of charge 4 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (březen) Mar 31, 2023 Free of charge 13 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (duben) Apr 28, 2023 Free of charge 20 Register
Register
05/04/2023 16:00 Nastartování vlastního podnikání a setkání se startupem Apr 05, 2023 Free of charge 7 Register
Register
12/04/2023 15:00 LinkedIn I am IN Apr 12, 2023 Free of charge 8 Register
Register
19/04/2023 15:00 ESG - disciplína budoucnosti. Zjistěte, co se skrývá za tajemnou zkratkou Apr 19, 2023 Free of charge 8 Register
Register
26/04/2023 15:00 Pohovory nanečisto Apr 26, 2023 Free of charge 32 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (květen) May 31, 2023 Free of charge 20 Register
Register
03/05/2023 15:00 Úspěšná kariéra ženy May 03, 2023 Free of charge 10 Register
Register
10/05/2023 15:00 Kritické myšlení May 10, 2023 Free of charge 13 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (červen) Jun 30, 2023 Free of charge 20 Register
Register
Pedagogická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
VTV Tenis (pouze pro studenty JU) Mar 31, 2023 560 Kč / kurz 20 Register
Metodika adaptačních kurzů Apr 30, 2023 3 700 Kč / kurz 20 Register
Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ May 31, 2023 8 000 Kč / kurz 23 Register
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ May 31, 2023 10 000 Kč / semestr 80 Register
Metodik prevence sociálně patologických jevů May 31, 2023 7 500 Kč / semestr 30 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Studium pro asistenty pedagoga I May 31, 2023 9 000 Kč / semestr 30 Register
Studium pro ředitele škol a školských zařízení May 31, 2023 12 000 Kč / semestr 30 Register
Studium v oblasti pedagogických věd-speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky May 31, 2023 8 000 Kč / semestr 30 Register
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) May 31, 2023 9 000 Kč / semestr 25 Register
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace o další předmět) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 20 Register
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 15 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele českého jazyka a literatury pro SŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 15 Register
Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Zdravotník zotavovacích akcí Oct 04, 2023 3 700 Kč / kurz 24 Register
Přírodovědecká fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty Sep 12, 2022 300 Kč / kurz 18 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 6 455 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 5 355 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 6 Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 5 480 Kč / semestr 2 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 6 235 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 6 Register
Register
STUDENTI ŽÁKŮM V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI Unrestricted Free of charge 10 Register
Register
Studenti žákům - Co o vás prozradí váš hlas? Unrestricted Free of charge obsazeno Register
Jak zjistit, že buňka něco dělá? - Měření (biochemické) aktivity buněk Unrestricted Free of charge 2 Register
Jak zjistit, že buňka něco dělá? - Měření (biochemické) aktivity buněk Unrestricted Free of charge 3 Register
Teologická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času Aug 31, 2022 Celoživotní 14 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství Aug 31, 2022 Celoživotní 28 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Znaková řeč I. (základní) Sep 17, 2022 Celoživotní 3 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Kurz anglického jazyka - mírně pokročilí Sep 19, 2022 Celoživotní 3 500 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Kurz pro studenty ETS Unrestricted 5 000 Kč / kurz 3
Filosofie pro děti (starší děti) Sep 26, 2022 Celoživotní 1 500 Kč / kurz obsazeno Register
Klíčové elementy pastorace papeže Františka ve světle církevních dokumentů: bratrství a synodalita Oct 07, 2022 Celoživotní 400 Kč / kurz 5 Register
Register
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu Jan 06, 2023 Celoživotní 1 390 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Evropa ve spárech diktátorů - Prachatice Feb 06, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 9 Register
Register
Španělština pro seniory 1 (kurz pro úplné začátečníky) Feb 13, 2023 Celoživotní 600 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Španělština pro seniory 11 Feb 15, 2023 Celoživotní 1 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Naši prezidenti Feb 20, 2023 Celoživotní 600 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Španělština pro seniory 1 (kurz pro úplné začátečníky) Mar 06, 2023 Celoživotní 500 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska Mar 07, 2023 Celoživotní 950 Kč / kurz 2 Register
Register
Spiritualita v sociální práci se seniory - návazný kurz pro manažery Feb 27, 2023 Celoživotní --- 2 Register
Register
Psychologické aspekty vedení a řízení lidí Apr 22, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 7 Register
Register
Spiritualita v sociální práci se seniory - kurz pro duchovní a laiky May 16, 2023 Celoživotní --- 10 Register
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - elementary May 20, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 2 Register
Register
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced May 27, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 4 Register
Register
Zdravotně sociální fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Angličtina pro lékaře a zdravotníky Oct 10, 2022 1 600 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Kvalita života. Gemmoterapie - přírodní léčba pupeny, základní kurz Jan 11, 2023 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - České Budějovice Jan 21, 2023 800 Kč / kurz 15 Download reg. form
Kvalita života. Čas v nás Jan 27, 2023 50 Kč / kurz 2 Download reg. form
Kvalita života. Gemmoterapie - přírodní léčba pupeny, navazující kurz Jan 27, 2023 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - Tábor Jan 22, 2023 800 Kč / kurz 15 Download reg. form
Kvalita života. Z historie jižních Čech - Tábor Feb 11, 2023 700 Kč / kurz 26 Download reg. form
Divadelní dílna, kurz dramatické výchovy Jan 31, 2023 1 000 Kč / kurz 2 Download reg. form
Kvalita života. Ze života našich předků - České Budějovice Feb 20, 2023 700 Kč / kurz 14 Download reg. form
Katetrizace močového měchýře u muže Mar 09, 2023 6 700 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Register
Šumava známá a neznámá. Šumava na Kohoutím kříži a na snímcích Fotoateliéru Seidel Feb 14, 2023 1 000 Kč / kurz 5 Download reg. form
Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí Apr 05, 2023 4 500 Kč / kurz 18 Register
Předporodní kurz Apr 19, 2023 1 200 Kč / kurz 10 Download reg. form
Register
Zemědělská fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Pivovarník (29-100-H) (29-099-H) (29-059-H) Unrestricted 42 000 Kč / kurz 8 Register
Výroba piva - domovárečná technologie Unrestricted 3 500 Kč / kurz 7 Register
Výroba piva - profesionální technologie Unrestricted 2 500 Kč / kurz 7 Register
Výroba piva a sanitace varny Unrestricted 5 000 Kč / kurz 5 Register