Public Courses

Filozofická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Středověký obraz a duchovní náplň středověké venkovské architektury v regionu českobavorského příhraničí Dec 13, 2022 Free of charge 27 Register
Evropské a české umění 19. a 20. století Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
Habsburkové v dějinách Evropy II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Lingvistika českého odborného jazyka Feb 01, 2021 300 Kč / semestr 3
Česká literatura 1. poloviny 20. století II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
Areálová lingvistika Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Rozumět lyrice Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
ČR a SRN v kontextu evropského integračního procesu Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Úvod do křesťanské a profánní ikonografie II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Barokní člověk a jeho svět Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
Dějiny anglosaského kritického myšlení II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Středověká vesnice a město Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Zrod moderní doby Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
Úvod do archeologie II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Antická vzdělanost I Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Dějiny anglické literatury I /výuka v anglickém jazyce/ Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
Obrazy osvícení. Úvod do tibetského umění Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 5
Starší doba železná a vlivy Středomoří v prostoru severně od Alp Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
Československý film 60. let 20. století Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 20
Česká literatura 2. poloviny 20. století II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 10
Svět románských literatur v zrcadle času Feb 03, 2023 Celoživotní 600 Kč / semestr 60
Goethe centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka Aug 26, 2022 29 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum II. Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 10 Register
Register
Kariérní centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
07/12/2022 15:00 Jak se neztratit v korporátu a přitom vyniknout Dec 07, 2022 Free of charge 7 Register
Register
08/12/2022 10:30 Efektivně s Excelem, aneb vychytávky od Accenture - PLNĚ OBSAZENO Dec 08, 2022 Free of charge obsazeno Register
Register
14/12/2022 15:00 Skvěle placená práce v quality managementu Nov 23, 2022 Free of charge 6 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (prosinec) Dec 31, 2022 Free of charge 12 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (leden) Jan 31, 2023 Free of charge 15 Register
Register
Pedagogická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (webinář) Nov 18, 2022 1 600 Kč / kurz obsazeno Register
Poruchy chování u dětí a dospívajících - projevy, pedagogická diagnostika, intervence Dec 04, 2022 1 500 Kč / kurz 11 Register
Metodika Sfumato ve výuce na 1. stupni ZŠ (místo konání České Budějovice) Feb 20, 2023 18 000 Kč / kurz 12 Register
Zdravotník zotavovacích akcí Mar 17, 2023 3 700 Kč / kurz 18 Register
Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ May 31, 2023 8 000 Kč / kurz 23 Register
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ May 31, 2023 10 000 Kč / semestr 80 Register
Metodik prevence sociálně patologických jevů May 31, 2023 7 500 Kč / semestr 30 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Studium pro asistenty pedagoga I May 31, 2023 9 000 Kč / semestr 30 Register
Studium pro ředitele škol a školských zařízení May 31, 2023 12 000 Kč / semestr 30 Register
Studium v oblasti pedagogických věd-speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky May 31, 2023 8 000 Kč / semestr 30 Register
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) May 31, 2023 9 000 Kč / semestr 25 Register
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace o další předmět) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 20 Register
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 30 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 15 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele českého jazyka a literatury pro SŠ) May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 15 Register
Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ May 31, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Přírodovědecká fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty Sep 12, 2022 300 Kč / kurz 18 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 6 455 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 5 355 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 6 Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 5 480 Kč / semestr 2 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 6 235 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 6 Register
Register
Metody řešení úloh SŠ Oct 06, 2022 Free of charge 39 Register
Register
Bez půdy to nepůjde Oct 07, 2022 800 Kč / semestr 6 Register
Register
Vliv genetických příčin neurovývojových poruch na habituaci Oct 21, 2022 Free of charge obsazeno Register
Register
Podzimní terénní soustředění Biologické olympiády s PřF JU - soustředění pro biology 2., 3., 4., ročníků SŠ Nov 11, 2022 Free of charge 7 Register
Register
Teologická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času Aug 31, 2022 Celoživotní 14 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství Aug 31, 2022 Celoživotní 28 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu Aug 31, 2022 Celoživotní 1 390 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Znaková řeč I. (základní) Sep 17, 2022 Celoživotní 3 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Kurz anglického jazyka - mírně pokročilí Sep 19, 2022 Celoživotní 3 500 Kč / kurz 1 Register
Register
Kurz pro studenty ETS Unrestricted 5 000 Kč / kurz 3
Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska Sep 23, 2022 Celoživotní 1 050 Kč / kurz 5 Register
Register
Evropa ve spárech diktátorů Oct 03, 2022 Celoživotní 800 Kč / kurz 4 Register
Register
Filosofie pro děti (starší děti) Sep 26, 2022 Celoživotní 1 500 Kč / kurz obsazeno Register
Španělština pro seniory 10 Sep 27, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz 2 Register
Register
"Belle Époque" aneb Evropa mezi léty 1890-1914 Oct 03, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Duchovní doprovázení v životě křesťana Oct 03, 2022 Celoživotní 500 Kč / kurz 1 Register
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu Oct 06, 2022 Celoživotní 1 390 Kč / kurz 3 Register
Register
Klíčové elementy pastorace papeže Františka ve světle církevních dokumentů: bratrství a synodalita Oct 07, 2022 Celoživotní 400 Kč / kurz 5 Register
Register
Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz VI. Oct 21, 2022 Celoživotní 600 Kč / semestr 2 Register
Register
Úspěšná komunikace Dec 01, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz 10 Register
Register
Stres management Jan 06, 2023 1 600 Kč / kurz 5 Register
Psychologické aspekty sebekoučování a osobního timemanagementu Jan 20, 2023 Celoživotní 1 600 Kč / kurz 5 Register
Register
Problematika sexualizovaného násilí na nezletilých nejen v církevním kontextu Jan 27, 2023 Celoživotní 1 400 Kč / kurz 10 Register
Register
Zdravotně sociální fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Šumava známá a neznámá. Šumava na Kohoutím kříži a na snímcích Fotoateliéru Seidel Sep 19, 2022 1 000 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Dětská univerzita - 1. ročník (zimní semestr) Aug 31, 2022 2 000 Kč / semestr obsazeno Download reg. form
Register
Dětská univerzita - 2. ročník (zimní semestr) Sep 10, 2022 2 000 Kč / semestr 2 Register
Kvalita života. Ze života našich předků - České Budějovice Sep 20, 2022 700 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Kvalita života. Čas v nás Oct 07, 2022 50 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Kvalita života. Ze života našich předků. Z historie jižních Čech - středisko Tábor Sep 30, 2022 700 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Angličtina pro lékaře a zdravotníky Oct 10, 2022 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Předporodní kurz Oct 11, 2022 1 200 Kč / kurz 3 Register
Homeopatická podpora v těhotenství, při porodu, v šestinedělí a v péči o novorozence Oct 20, 2022 1 500 Kč / kurz 16 Register
Silní rodiče - Silné děti Oct 02, 2022 1 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Gemmoterapie - medicína pupenů, praktický kurz Nov 07, 2022 800 Kč / kurz 3 Download reg. form
Divadelní dílna, kurz divadelní tvorby Nov 12, 2022 1 000 Kč / kurz 6 Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - České Budějovice Dec 20, 2022 800 Kč / kurz 30 Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - Tábor Jan 17, 2023 800 Kč / kurz 30 Download reg. form
Zimní škola anatomie Jan 26, 2023 3 000 Kč / kurz 30 Download reg. form
Register
Zemědělská fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Pivovarník (29-100-H) (29-099-H) (29-059-H) Unrestricted 42 000 Kč / kurz 3 Register
Výroba piva - domovárečná technologie Unrestricted 3 500 Kč / kurz 5 Register
Výroba piva - profesionální technologie Unrestricted 2 500 Kč / kurz 3 Register
Výroba piva a sanitace varny Unrestricted 5 000 Kč / kurz 5 Register
Obchodování na čínských trzích Unrestricted --- 15 Register
Intenzivní jazykový kurz pro bakaláře Oct 11, 2022 1 680 Kč / kurz 2 Register
Management venkovských obcí Nov 01, 2022 --- 15 Register