Public Courses

Akademická knihovna
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Course on handling information - for students Unrestricted Free of charge 498 Register
Kurz práce s informacemi - pro studenty Unrestricted Free of charge 498 Register
E-learning (online vzdělávání)
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Filosofická etika 1 Unrestricted 400 Kč / kurz 50 Register
Register
Filosofická etika 2 Unrestricted 400 Kč / kurz 50 Register
Register
Filosofická etika 3 Unrestricted 400 Kč / kurz 48 Register
Register
Islámské umění Unrestricted 300 Kč / kurz 50 Register
Register
Latina 1 Unrestricted 500 Kč / kurz 46 Register
Register
Latina 2 Unrestricted 500 Kč / kurz 50 Register
Register
Latina 3 Unrestricted 500 Kč / kurz 50 Register
Register
MOOC: Lidská práva: Přístupy a výklady Unrestricted --- 50 Register
Register
MOOC: Pedagogové ve starověku Unrestricted --- 50 Register
Register
Základní filosofické pojmy I Unrestricted --- 47 Register
Register
Základní filosofické pojmy II. Unrestricted 50 Kč / kurz 50 Register
Register
Základy Kanta Unrestricted 300 Kč / kurz 49 Register
Register
Fakulta rybářství a ochrany vod
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
23. Sympozium Mezinárodní Astakologické Společnosti May 31, 2022 --- 200 Register
English summer camp - On holiday - at the hotel Jun 30, 2021 3 900 Kč / kurz 7 Register
OSR - KOKTEJL 1 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 2 Register
OSR - KOKTEJL 2 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 12 Register
OSR - KOKTEJL 3 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 13 Register
OSR KOKTEJL 1 BONUS - POUZE PŘEDNÁŠKA Marka Hermana - Zvyky a rituály Jun 30, 2021 600 Kč / kurz 36 Register
OSR - KOKTEJL 4 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 1 Register
OSR - KOKTEJL 5 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 20 Register
OSR - KOKTEJL 6 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 18 Register
OSR KOKTEJL 4 BONUS - POUZE PŘEDNÁŠKA Jana Svobody - Lidský vztah jako základ pro řešení problémů Jun 30, 2021 600 Kč / kurz 26 Register
IND - KOKTEJL 7 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 18 Register
OSR - KOKTEJL 8 Jul 22, 2022 2 900 Kč / kurz 18 Register
OSR KOKTEJL 7 BONUS - POUZE PŘEDNÁŠKA Zdeňka Martínka - Jak jednat s dětmi v náročných situacích Jun 30, 2021 600 Kč / kurz 38 Register
Příměstský tábor FROV JU - Migrace ryb Jul 31, 2022 1 600 Kč / kurz 8 Register
Příměstský tábor FROV JU - Migrace ryb Jul 31, 2022 1 600 Kč / kurz 8 Register
Kurz zpracování ryb s certifikátem Aug 13, 2022 3 000 Kč / kurz 6 Register
Letní řemeslný příměstský tábor DU FROV JU Jul 31, 2022 2 100 Kč / kurz 17 Register
XX. toxikologická koference "TOXICITA A BIODEGRADABILITA ODPADŮ A LÁTEK VÝZNAMNÝCH VE VODNÍM PROSTŘEDÍ" Jun 15, 2022 3 000 Kč / kurz 30
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! Sep 09, 2022 3 000 Kč / kurz 6 Register
Kurz zpracování ryb pro pokročilé Sep 30, 2022 3 000 Kč / kurz 6 Register
Kurz zpracování ryb pro pokročilé Nov 05, 2022 3 000 Kč / kurz 6 Register
Kurz zpracování ryb s certifikátem Nov 25, 2022 3 000 Kč / kurz 6 Register
Filozofická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Antická vzdělanost I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 3 Register
Dějiny románských zemí I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Základní kurz dějin umění I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 4 Register
Evropské a české umění středověku (1000 - 1500) Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Evropské dějiny a zdroje moderní kulturní identity Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Přehled vývoje románských literatur II Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Sociokulturní rámce moderní každodennosti Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Základy obecné lingvistiky Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Česká literatura 19. století I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 10 Register
Úvod do klasické archeologie Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Genealogie Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 8 Register
Numismatika a metrologie Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 10 Register
Politika a společnost - ČR a německy mluvící země Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 4 Register
Rekatolizace, náboženské emigrace a konverze - významné fenomény raně novověkých dějin Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 10 Register
Vybrané kapitoly z české stylistiky Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Základy politologie Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 4 Register
Česká literatura 1. poloviny 20. století I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 10 Register
Česká literatura 2. poloviny 20. století I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 15 Register
Život vesnického obyvatelstva od poloviny 17. až do počátku 20. století Sep 16, 2022 Celoživotní 600 Kč / semestr 39 Register
Architektura renesance a manýrismu Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 3 Register
Cesty vzdělanosti v českých zemích od středověku do počátku 20. století Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 10 Register
Dějiny evropské rodiny I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Pomocné vědy historické Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 20 Register
Úvod do archeologie I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 10 Register
Dějiny anglosaského kritického myšlení I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 10 Register
Dějiny pravěku Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 9 Register
Habsburkové v dějinách Evropy I Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 2 Register
Hmotná kultura raně středověkého hradiště Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Věda v moderní kultuře Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Úvod do fyzické antropologie Sep 16, 2022 200 Kč / semestr 5 Register
Goethe centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka Aug 26, 2022 29 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum II. Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 10 Register
Register
Kariérní centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (červen-září) Sep 30, 2022 Free of charge 28 Register
Register
12/10/2022 15:00 Trh práce Oct 12, 2022 Free of charge 18 Register
Register
19/10/2022 15:00 Jak na nápad - design thinking Oct 19, 2022 Free of charge 20 Register
Register
20/10/2022 15:00 Prodej to! Oct 20, 2022 Free of charge 19 Register
Register
26/10/2022 15:00 Online marketing a práce v marketingu Oct 26, 2022 Free of charge 17 Register
Register
27/10/2022 15:00 Kritické myšlení Oct 27, 2022 Free of charge 20 Register
Register
02/11/2022 15:00 Tvoje CV aneb jak se v tom neutopit Nov 02, 2022 Free of charge 20 Register
Register
03/11/2022 8:00 Skvěle placená práce v IT je tu i pro TEBE Nov 03, 2022 Free of charge 20 Register
Register
10/11/2022 8:00 Komunikuj jako profík Nov 10, 2022 Free of charge 18 Register
Register
15/11/2022 15:00 LinkedIN Nov 15, 2022 Free of charge 20 Register
Register
23/11/2022 15:00 Quality management Nov 23, 2022 Free of charge 20 Register
Register
24/11/2022 15:00 Time management Nov 24, 2022 Free of charge 19 Register
Register
30/11/2022 15:00 Setkání s personalisty Nov 30, 2022 Free of charge 19 Register
Register
01/12/2022 15:00 Práce konzultanta strategických podnikatelských aktivit Dec 01, 2022 Free of charge 20 Register
Register
07/12/2022 15:00 Práce v korporátu Dec 07, 2022 Free of charge 20 Register
Register
08/12/2022 15:00 Wellbeing Dec 08, 2022 Free of charge 20 Register
Register
Pedagogická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Aktuální změny v ŠVP ZV tzv. "Malá revize" - praktický kurz aktuálních změn v ŠVP ZV (on-line kurz) Jun 08, 2022 2 200 Kč / kurz 18 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 21 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 25 Register
Studium pro asistenty pedagoga I Jul 21, 2022 9 000 Kč / semestr 27 Register
Studium pro asistenty pedagoga II Jul 21, 2022 9 000 Kč / semestr 30 Register
Studium pro výchovné poradce Jul 21, 2022 7 000 Kč / semestr 15 Register
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) Jul 21, 2022 9 000 Kč / semestr 25 Register
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 23 Register
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 17 Register
Učitelství pro mateřské školy Jul 21, 2022 9 000 Kč / semestr 30 Register
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 20 Register
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně základní školy) Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 30 Register
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ) Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 27 Register
Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 15 Register
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2022 95 000 Kč / semestr 30 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 9 Register
Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ Jul 21, 2022 9 500 Kč / semestr 23 Register
Zdravotník zotavovacích akcí Oct 07, 2022 3 700 Kč / kurz 16 Register
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Oct 31, 2022 10 000 Kč / semestr 64 Register
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) Oct 31, 2022 9 500 Kč / semestr 20 Register
Učitelství pro 1. stupeň základních škol Oct 31, 2022 10 000 Kč / semestr 120 Register
Studium v oblasti pedagogických věd-speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky May 31, 2023 8 000 Kč / semestr 28 Register
Přírodovědecká fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Údolí Vltavy u Purkarce Apr 09, 2022 Free of charge 20 Register
Register
Na medvěda (medvědici) a jarní kytky k Otavě Apr 23, 2022 Free of charge 20 Register
Register
Údolím Zlatého potoka na kohátku Apr 30, 2022 Free of charge 20 Register
Register
Jarní botanický víkend v Sušici May 06, 2022 Free of charge 14 Register
Register
Nejen do města zajímavých sleziníků?  Bechyně a údolí Lužnice Apr 30, 2022 Free of charge 20 Register
Register
Na vrch Hrad u Želnavy May 14, 2022 Free of charge 20 Register
Register
Po hrázích rybníků v okolí Malých Chrášťan May 21, 2022 Free of charge 20 Register
Register
Molekulární biologie v Budějicích (MOLBIB) Jun 03, 2022 Free of charge 15 Register
Register
Laboratorní víkend pro středoškolské pedagogy Jun 30, 2022 Free of charge 18 Register
Register
Příměstský tábor s Přírodovědou Jun 30, 2022 1 650 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Příměstský tábor s Přírodovědou Aug 01, 2022 1 650 Kč / kurz 3 Register
Register
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty Sep 12, 2022 300 Kč / kurz 50 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Unrestricted 6 455 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Unrestricted 5 355 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Unrestricted 4 840 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Unrestricted 4 860 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Unrestricted 4 840 Kč / semestr 7 Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Unrestricted 4 860 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Unrestricted 5 480 Kč / semestr 3 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Unrestricted 6 235 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Unrestricted 4 840 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ Unrestricted 4 860 Kč / semestr 7 Register
Register
Teologická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času Aug 31, 2021 Celoživotní 8 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství Aug 31, 2021 Celoživotní 16 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
České dějiny v kostce - Prachatice Feb 14, 2022 Celoživotní 750 Kč / semestr 8 Register
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu Aug 31, 2022 Celoživotní 1 350 Kč / kurz 6 Register
Register
Kurz pro vedoucí zájmových kroužků - studium pedagogiky k získání kvalifikace PVČ, který vykonává dílčí ped. činnost v zájmovém vzdělávání (40 h) Sep 02, 2022 Celoživotní 3 500 Kč / kurz 50 Register
Register
Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska Sep 23, 2022 Celoživotní 1 050 Kč / kurz 26 Register
Register
Evropa ve spárech diktátorů Oct 03, 2022 Celoživotní 800 Kč / kurz 81 Register
Register
Filosofie pro děti (starší děti) Sep 26, 2022 Celoživotní 1 500 Kč / kurz 10 Register
Čtení pro radost, čtení pro život Sep 26, 2022 Celoživotní 790 Kč / kurz 10 Register
Španělština pro seniory 10 Sep 27, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz 10 Register
Register
"Belle Époque" aneb Evropa mezi léty 1890-1914 Oct 03, 2022 Celoživotní 700 Kč / kurz 4 Register
Register
Táhneme za jeden provaz Oct 13, 2022 Celoživotní 970 Kč / kurz 10 Register
Zdravotně sociální fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Předporodní kurz May 08, 2022 1 200 Kč / kurz 3 Download reg. form
Register
Letní příměstský tábor Dětské univerzity: "Zdravotníci v akci" Jun 26, 2022 2 400 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Register
Letní škola anatomie Jul 14, 2022 3 000 Kč / kurz 25 Download reg. form
Register
Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí Aug 28, 2022 3 000 Kč / kurz 19 Download reg. form
Register
Silní rodiče - Silné děti Oct 02, 2022 1 800 Kč / kurz 13 Download reg. form
Register
Zemědělská fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Pivovarník (29-100-H) (29-099-H) (29-059-H) Unrestricted 42 000 Kč / kurz 7 Register
Výroba piva - Erasmus Dec 15, 2020 2 600 Kč / kurz 3 Register
Výroba piva - domovárečná technologie Unrestricted 3 500 Kč / kurz 4 Register
Výroba piva - profesionální technologie Unrestricted 2 500 Kč / kurz 3 Register
Výroba piva a sanitace varny Unrestricted 5 000 Kč / kurz 5 Register
Obchodování na čínských trzích Unrestricted --- 15 Register