Public Courses

Ekonomická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Napříč moderním světem Sep 22, 2023 700 Kč / kurz 14 Register
Fakulta rybářství a ochrany vod
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
English summer camp - Jobs Jun 30, 2023 3 900 Kč / kurz 15 Register
IND - KOKTEJL 3 Jun 15, 2023 3 700 Kč / kurz 19 Register
OSR - KOKTEJL 1 Jun 15, 2023 3 700 Kč / kurz 13 Register
OSR - KOKTEJL 2 Jun 15, 2023 3 700 Kč / kurz 18 Register
OSR MINIKOKTEJL 1 - POUZE PŘEDNÁŠKA Marka Hermana - Najděte si svého Marťana... Jun 15, 2023 600 Kč / kurz 47 Register
OSR - KOKTEJL 4 Jun 30, 2023 3 700 Kč / kurz 19 Register
OSR - KOKTEJL 5 Jun 15, 2023 3 700 Kč / kurz 10 Register
OSR MINIKOKTEJL 4 - POUZE PŘEDNÁŠKA Zdeňka Martínka - Jak nechybovat ve výchově dítěte Jun 15, 2023 600 Kč / kurz 47 Register
OSR - KOKTEJL 6 Jun 15, 2023 3 700 Kč / kurz 21 Register
OSR - KOKTEJL 7 Jun 15, 2023 3 700 Kč / kurz 18 Register
Příměstský tábor Dětské univerzity FROV JU - Nech brouka žít! (1. turnus) Jul 31, 2023 1 800 Kč / kurz obsazeno
Příměstský tábor Dětské univerzity FROV JU - Nech brouka žít! (2. turnus) Aug 04, 2023 1 800 Kč / kurz 2 Register
Podzimní Dětská univerzita FROV JU - Tajný život stromů Oct 16, 2023 700 Kč / kurz 25 Register
Filozofická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Evropské a české umění 19. a 20. století Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 7
Habsburkové v dějinách Evropy II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Úvod do křesťanské a profánní ikonografie II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Barokní člověk a jeho svět Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 7
Dějiny anglosaského kritického myšlení II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 3
Středověká vesnice a město Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Zrod moderní doby Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 6
Úvod do archeologie II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 3
Antická vzdělanost II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 3
Obrazy osvícení. Úvod do tibetského umění Jan 31, 2023 300 Kč / semestr obsazeno
Československý film 60. let 20. století Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 13
Česká literatura 2. poloviny 20. století II Jan 31, 2023 300 Kč / semestr 4
Svět románských literatur v zrcadle času Feb 03, 2023 Celoživotní 600 Kč / semestr 40
Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy (Česká literatura po roce 1989) Apr 19, 2023 400 Kč / kurz obsazeno
Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy (Světová literatura po roce 1989) Apr 19, 2023 400 Kč / kurz obsazeno
Goethe centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka Aug 26, 2022 29 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Deutsch-tschechische Beziehungen Feb 16, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Vademecum I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache Sep 12, 2022 7 900 Kč / kurz 14 Register
Register
Vademecum II. Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene Feb 13, 2023 7 900 Kč / kurz 10 Register
Register
Landeskunde Deutschland Feb 23, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Literatur der deutschsprachigen Länder Mar 16, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Landeskunde Österreich Mar 23, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Spezifika in der Mundart Apr 13, 2023 300 Kč / kurz 14 Register
Kariérní centrum
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
30/03/2023 8:00 Tvoje CV aneb jak se v tom neutopit Mar 30, 2023 Free of charge 4 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (březen) Mar 31, 2023 Free of charge 13 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (duben) Apr 28, 2023 Free of charge 16 Register
Register
19/04/2023 15:00 ESG - disciplína budoucnosti. Zjistěte, co se skrývá za tajemnou zkratkou Apr 19, 2023 Free of charge 5 Register
Register
26/04/2023 15:00 Pohovory nanečisto Apr 26, 2023 Free of charge obsazeno Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (květen) May 31, 2023 Free of charge 19 Register
Register
03/05/2023 15:00 Úspěšná kariéra ženy May 03, 2023 Free of charge 3 Register
Register
10/05/2023 15:00 Kritické myšlení May 10, 2023 Free of charge 1 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (červen) Jun 30, 2023 Free of charge 20 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (červenec) Jun 30, 2023 Free of charge 19 Register
Register
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (srpen) Jun 30, 2023 Free of charge 20 Register
Register
Pedagogická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Program GeoGebra ve výuce matematiky I Jun 04, 2023 1 600 Kč / kurz 6 Register
Příměstský tábor s matematickým zaměřením - téma "Pirátské dobrodružství" Jun 11, 2023 2 500 Kč / kurz 4 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 23 Register
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 21 Register
Studium pro ředitele škol a školských zařízení Jul 21, 2023 12 000 Kč / semestr 9 Register
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 22 Register
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 24 Register
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace o další předmět) Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 18 Register
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 17 Register
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 25 Register
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ) Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 29 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 8 Register
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele českého jazyka a literatury pro SŠ) Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 13 Register
Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ Jul 21, 2023 9 500 Kč / semestr 19 Register
VTV Aerobní formy cvičení (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 30 Register
VTV Badminton, tenis, stolní tenis (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 20 Register
VTV Body & Mind (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 20 Register
VTV Gymnastika, plavání, atletika (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 10 Register
VTV Kondiční posilování, TRX-lekce (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 15 Register
VTV Lezení na umělé stěně (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 10 Register
VTV Sportovní hry - basketbal, florbal, frisbee, volejbal (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 20 Register
VTV Základy sebeobrany a zdravotních cvičení Východu (pouze pro studenty JU) Sep 30, 2023 560 Kč / kurz 20 Register
Zdravotník zotavovacích akcí Oct 04, 2023 3 700 Kč / kurz 24 Register
Metodika adaptačních kurzů Nov 12, 2023 3 700 Kč / kurz 20 Register
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Oct 31, 2023 15 000 Kč / semestr 48 Register
Metodik prevence sociálně patologických jevů Oct 31, 2023 7 500 Kč / semestr 24 Register
Studium pro asistenty pedagoga I Oct 31, 2023 9 000 Kč / semestr 16 Register
Učitelství pro 1. stupeň základních škol Oct 31, 2023 15 000 Kč / semestr 90 Register
Učitelství pro MŠ Oct 31, 2023 10 000 Kč / semestr 30 Register
Přírodovědecká fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty Sep 12, 2022 300 Kč / kurz 18 Register
Register
Molekulární biologie v Budějicích (MOLBIB) Jun 09, 2023 Free of charge obsazeno Register
Register
Příměstský tábor s Přírodovědou Unrestricted 2 500 Kč / kurz 16 Register
Příměstský tábor s Přírodovědou Unrestricted 2 500 Kč / kurz 16 Register
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty Sep 12, 2022 300 Kč / kurz 50 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 6 455 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 5 355 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 10 Register
Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 6 Register
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 5 480 Kč / semestr 2 Register
Register
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 6 235 Kč / semestr 9 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět Sep 19, 2022 4 840 Kč / semestr 7 Register
Register
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ Sep 19, 2022 4 860 Kč / semestr 6 Register
Register
Teologická fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času Aug 31, 2022 Celoživotní 14 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství Aug 31, 2022 Celoživotní 28 000 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Kurz anglického jazyka - mírně pokročilí Sep 19, 2022 Celoživotní 3 500 Kč / kurz obsazeno Register
Register
Kurz pro studenty ETS Unrestricted 5 000 Kč / kurz 3
Filosofie pro děti (starší děti) Sep 26, 2022 Celoživotní 1 500 Kč / kurz obsazeno Register
Klíčové elementy pastorace papeže Františka ve světle církevních dokumentů: bratrství a synodalita Oct 07, 2022 Celoživotní 400 Kč / kurz 5 Register
Register
Naši prezidenti Feb 20, 2023 Celoživotní 600 Kč / kurz 1 Register
Register
Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska Mar 07, 2023 Celoživotní 950 Kč / kurz 2 Register
Register
Spiritualita v sociální práci se seniory - kurz pro duchovní a laiky May 16, 2023 Celoživotní --- 3 Register
Ekonomika a management dobrovolnických aktivit Sep 01, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 17 Register
Register
Kriminologie, kriminalistika a viktimologie pro sociální práci May 19, 2023 Celoživotní 650 Kč / kurz 1 Register
Register
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - elementary May 20, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 4 Register
Register
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času Aug 31, 2023 Celoživotní 14 000 Kč / kurz 30 Register
Register
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství Aug 31, 2023 Celoživotní 28 000 Kč / kurz 30 Register
Register
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu Sep 13, 2023 Celoživotní 1 800 Kč / kurz 28 Register
Register
Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení Sep 15, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 18 Register
Register
Veřejná správa a samospráva Sep 15, 2023 Celoživotní 2 400 Kč / kurz 17 Register
Register
Filosofie pro děti (starší děti) Sep 25, 2023 Celoživotní 1 500 Kč / kurz 8 Register
Naše první dámy vybraných význačných postav českých dějin Oct 02, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 77 Register
Register
Španělština pro seniory 2 (kurz pro úplné začátečníky) Sep 25, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 2 Register
Register
Hravé a zábavné čtení ? dětský čtenářský kroužek Sep 26, 2023 Celoživotní 650 Kč / kurz 8 Register
Španělština pro seniory 12 Sep 27, 2023 Celoživotní 1 000 Kč / kurz 1 Register
Register
Osmanská říše: oponent i tajemství Oct 05, 2023 Celoživotní 700 Kč / kurz 30 Register
Register
Naši prezidenti - Prachatice Oct 09, 2023 Celoživotní 600 Kč / kurz 124 Register
Register
Spiritualita - životodárný zdroj Oct 05, 2023 Celoživotní 800 Kč / kurz 15 Register
Register
Kriminologie, kriminalistika a viktimologie pro sociální práci Jan 05, 2024 Celoživotní 800 Kč / kurz 17 Register
Register
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - elementary Jan 26, 2024 Celoživotní 800 Kč / kurz 18 Register
Register
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced Feb 02, 2024 Celoživotní 800 Kč / kurz 10 Register
Register
Zdravotně sociální fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Angličtina pro lékaře a zdravotníky Oct 10, 2022 1 600 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Kvalita života. Gemmoterapie - přírodní léčba pupeny, základní kurz Jan 11, 2023 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - České Budějovice Jan 21, 2023 800 Kč / kurz 15 Download reg. form
Kvalita života. Čas v nás Jan 27, 2023 50 Kč / kurz 2 Download reg. form
Kvalita života. Gemmoterapie - přírodní léčba pupeny, navazující kurz Jan 27, 2023 800 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - Tábor (teoretická výuka) Jan 22, 2023 800 Kč / kurz 14 Download reg. form
Kvalita života. Z historie jižních Čech - Tábor Feb 11, 2023 700 Kč / kurz 1 Download reg. form
Divadelní dílna, kurz dramatické výchovy Jan 31, 2023 1 000 Kč / kurz 2 Download reg. form
Kvalita života. Ze života našich předků - České Budějovice Feb 20, 2023 700 Kč / kurz 14 Download reg. form
Šumava známá a neznámá. Šumava na Kohoutím kříži a na snímcích Fotoateliéru Seidel Feb 14, 2023 1 000 Kč / kurz 8 Download reg. form
Letní příměstský tábor Dětské univerzity: "Malý zdravotník" Jun 25, 2023 2 500 Kč / kurz obsazeno Download reg. form
Letní škola klinické anatomie Aug 06, 2023 5 500 Kč / kurz 28 Register
Dětská univerzita - 1. ročník Jul 31, 2023 2 500 Kč / semestr 21 Download reg. form
Dětská univerzita - 2. ročník Jul 31, 2023 2 500 Kč / semestr 14 Register
Zemědělská fakulta
Course name Application ends Type of studium Price (CZK) Availability Join
Pivovarník (29-100-H) (29-099-H) (29-059-H) Unrestricted 42 000 Kč / kurz 7 Register
Výroba piva - domovárečná technologie Unrestricted 3 500 Kč / kurz 7 Register
Výroba piva - profesionální technologie Unrestricted 2 500 Kč / kurz 7 Register
Výroba piva a sanitace varny Unrestricted 5 000 Kč / kurz 5 Register