Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska

Typ studia Univerzita 3. věku
Název kurzu Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska
Fakulta Teologická fakulta
Odborný garant ThLic. Michaela Vlčková Th.D.
Organizační garant Jana Kubínová kubinova@tf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 24
Termín zahájení výuky 01.10.2022
Termín ukončení výuky 06.12.2022
Místo a čas výuky TF JU, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 38
Minimální počet účastníků 25
Počet volných míst 11
Termín pro podání přihlášky 23.09.2022
Termín pro zaplacení vložného 01.10.2022
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 050 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778/0300
Způsob ukončení studia Kolokvium
Doklad o absolvování studia Osvědčení