Evropa ve spárech diktátorů

Typ studia Univerzita 3. věku
Název kurzu Evropa ve spárech diktátorů
Fakulta Teologická fakulta
Anotace

Kurz chce poskytnout základní orientaci ve vybraných kapitolách evropských dějin. Popularizujícím způsobem posluchačům budou přiblížena zejména ta témata evropských dějin, která jsou předmětem odborné diskuse historiků.Cílová skupina: Poučená veřejnost s hlubším zájmem o problematiku českých dějin.Struktura studia:Kurz je koncipován do 7 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:1.Bolševická revoluce v Rusku a počátky teroru2. Sovětský svaz – cesta k velmocenskému postavení3. Německý nacionální socialismus4. Italský fašismus5. Španělský fašismus6. Španělský fašismus7. Slovenský klerofašismusTermíny výuky: Kurz bude probíhat ve dvou skupinách:SKUPINA A

Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod. ve dnech: 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 2.1.2023SKUPINA B

Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod. ve dnech: 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1.2023Vyučování probíhá vždy na učebně č. 204 v budově TF JU v ČB Formy a metody výuky: Monologická metoda (výklad).

Odborný garant prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis Th.D.
Organizační garant Jana Kubínová kubinova@tf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 28
Termín zahájení výuky 03.10.2022
Termín ukončení výuky 06.01.2023
Místo a čas výuky TF JU, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 120
Minimální počet účastníků 30
Počet volných míst 25
Termín pro podání přihlášky 03.10.2022
Termín pro zaplacení vložného 03.10.2022
Cena studia Poplatek za celý kurz 800 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778/0300
Poznámky Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu. Bez VS platbu neprovádějte. Do přihlášky, prosím, uveďte, o kterou skupinu máte zájem (A, B).
Způsob ukončení studia Kolokvium
Doklad o absolvování studia Osvědčení