Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu

Typ studia Kurzy celoživotního vzdělávání
Název kurzu Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu
Fakulta Teologická fakulta
Anotace

V rámci kurzu se budou frekventanti snažit o rozvíjení výtvarných dispozic (vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost) a respektu k odlišnému výtvarnému projevu, osvojení základních výtvarných technik, seznámení s historií a vývojem výtvarného umění, se základními výtvarnými pojmy a na základě individuálních zkušeností a diskuzí také utváření vlastního výtvarného názoru.Cílová skupina:Veřejnost + U3VStruktura studia:Představení a pochopení výtvarných technik, jejich vývoj v kontextu historicko-kulturním.Formy a metody výuky:Forma: tereticko-praktickáMetody: výklad, diskuze, názorně-demonstrační, práce s obrazemTermíny výuky:Kurz bude probíhat v čase 17:00 - 19:00 hod.

středa: 7.9., 14.9., 21.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 30.11., 7.12. 2022

čtvrtek: 8.9., 15.9., 22.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12. 2022

Odborný garant Mgr. Sally Kalašová
Organizační garant Jana Kubínová kubinova@tf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 24
Termín zahájení výuky 07.09.2022
Termín ukončení výuky 08.12.2022
Místo a čas výuky TF JU, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 22
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 0
Termín pro podání přihlášky 31.08.2022
Termín pro zaplacení vložného 07.09.2022
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 390 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Doklad o absolvování studia Osvědčení