Španělština pro seniory 10

Typ studia Kurzy celoživotního vzdělávání
Název kurzu Španělština pro seniory 10
Fakulta Teologická fakulta
Anotace

Kurz navazuje na předchozí Španělštinu pro seniory 9.Účastníkům kurzu je umožněno aktivní studium cizího jazyka v menší skupině. Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových znalostí a dovedností a procvičování paměti a myšlení. Tempo a metody výuky jsou přizpůsobené cílové skupině. Výuka nabízí pravidelná setkávání s vrstevníky v příjemné tvůrčí atmosféře. Kurz má praktické zaměření: cílem je domluvit se v zahraničí, přečíst cizojazyčný text…Cílová skupina:SeniořiStruktura studia:Základní gramatika, čtení a výslovnosti, slovní zásoba a především konverzace. Poznání kultury a reálií Španělska a vybraných zemí Latinské Ameriky.Formy a metody výuky:Výklad, práce s textem, analýza textu, kritické myšlení a diskuse.

Odborný garant doc. PhDr. Helena Zbudilová Ph.D.
Organizační garant Jana Kubínová kubinova@tf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 13
Termín zahájení výuky 05.10.2022
Termín ukončení výuky 04.01.2023
Místo a čas výuky , České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 10
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 10
Termín pro podání přihlášky 27.09.2022
Termín pro zaplacení vložného 05.10.2022
Cena studia Poplatek za celý kurz 700 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Způsob ukončení studia kolokvium
Doklad o absolvování studia Osvědčení