"Belle Époque" aneb Evropa mezi léty 1890-1914

Typ studia Univerzita 3. věku
Název kurzu "Belle Époque" aneb Evropa mezi léty 1890-1914
Fakulta Teologická fakulta
Anotace

Výukové cíle: Posluchači si vytvoří základní pohled na dějiny Evropy v letech 1890–1914. Budeme se věnovat secesní architektuře měst (veřejné stavby i soukromé vily), různorodým složkám výtvarného umění (malba, sochařství, fotografie, plakáty), ale i výdobytkům technického a vědeckého pokroku (světové výstavy, Eiffelova věž). Poslední třetina kurzu se zaměří na duchovní život (modernismus v katolické církvi, secesní synagogy a chrámy) a problematiku cestování za volným časem (rozvoj železnice a metra, zájezdní restaurace za městem i hotely na pobřeží).Cílová skupina: Senioři, veřejnost + U3VStruktura studia:1. Úvodní hodina – historické souvislosti

2. Architektura

3. Výtvarné umění

4. Technika a věda

5. Duchovní život

6. Cestování a volný časTermíny výuky:

Čtvrtky 9.00-12.00

6.10., 13.10., 3.11., 24.11., 8.12., 5.1. 2023Formy a metody výuky: Přednášky kombinované se seminárními částmi. Monologická metoda (výklad, přednáška, instruktáž), společná práce s textem. 

Odborný garant Mgr. Martin Klapetek Ph.D.
Organizační garant Jana Kubínová kubinova@tf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 24
Termín zahájení výuky 06.10.2022
Termín ukončení výuky 05.01.2023
Místo a čas výuky TF JU, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 30
Minimální počet účastníků 15
Počet volných míst 2
Termín pro podání přihlášky 03.10.2022
Termín pro zaplacení vložného 06.10.2022
Cena studia Poplatek za celý kurz 700 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778/0300
Poznámky Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictvím e-mailu. Bez VS platbu neprovádějte.
Způsob ukončení studia Kolokvium
Doklad o absolvování studia Osvědčení