Život v médiích

Název kurzu Život v médiích
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

16.10.2020, od 9:30 hodin v učebně J242, Jeronýmova 10 Č.B. - téma: Zpravodajská média v digitálním světě /předáška/Cílem přednášky je poukázat na proměny, jimiž prochází oblast zpravodajství v posledních několika desetiletích. Nástup digitálních médií nepřinesl pouze ohromný nárůst zpravodajských médií, ale změnil taktéž jejich podobu, způsoby práce a v neposlední řadě i způsoby chování uživatelů těchto médií. V rámci přednášky si jednotlivé proměny přiblížíme a poukážeme na jejich možné společenské důsledky.23.10.2020, od 9:30 hodin v učebně J242, Jeronýmova 10 Č.B. - téma: Využívání digitálních technologií v běžném životě /přednáška v IT učebně/Cílem workshopu je praktické seznámení s digitálními nástroji využitelnými v každodenním životě, jako např. internetové bankovnictví, hledání spojů hromadné dopravy, práce s digitálními mapami, rezervování vstupenek na kulturní akce, hledání pracovních příležitostí a brigád. Důraz bude kladen především na aktivity realizovatelné na mobilních dotykových zařízeních.30.10.2020, od 9:30 hodin v učebně J242, Jeronýmova 10 Č.B. - téma: Co ty děti na těch médiích mají? /přednáška/Generace dnešních dětí si svůj život už nedovede představit bez digitálních médií. Přednáška přiblíží vztah současné mladé generace k médiím ve víceoborové perspektivě (sociologie, psychologie, mediální studia). Zaměří se především na zodpovězení tří otázek: Proč a v čem je současný svět médií pro děti přitažlivý? V čem se liší tato generace „digitálních domorodců“ od předchozích generací? A jaký vliv na ni používání digitálních médií má?6.11.2020, od 9:30 hodin v učebně J327, Jeronýmova 10 Č.B. - téma: Druhy sociálních sítí a jejich využití /přednáška v IT učebně/Cílem tematického bloku je seznámení se s druhy sociálních sítí, kterými jsou například Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest nebo profesní sociální síť Linkedin. Ukážeme si správné založení účtu. Důraz bude kladen na problematiku každodenního používání, na to, co od nich lze očekávat a jak se v nich orientovat.13.11.2020, od 9:30 hodin v učebně J242, Jeronýmova 10 Č.B. - téma: Reklama všude, kam se podíváš /přednáška/Cílem tematického bloku je seznámit s historií reklamy, s jejím vývojem, se základními typy reklamy. Důraz bude kladen na změny v reklamě, ke kterým došlo v posledních desetiletích, a to zejména v souvislosti s rozvojem digitálních technologií a sociálních sítí.20.11.2020, od 9:30 hodin v učebně J242, Jeronýmova 10 Č.B. - téma: Bezpečně na internetu a sociálních sítích /přednáška v IT učebně/, závěrečné kolokviumCílem tematického bloku je seznámení s riziky při používání informačních technologií a možnostmi, jak se těmto hrozbám bránit. Důraz je kladen především na problematiku hrozeb spojených s každodenním používáním internetu (např. komunikací pomocí elektronické pošty, prohlížením webových stránek, využíváním sociálních sítí a nakupováním online), dotkneme se spamu, poplašných zpráv a tzv. trollů.

Odborný garant PhDr. Helena Pavličíková CSc.
Lektorské zabezpečení Mgr. Patrik Klofáč
Mgr. Václav Šimandl Ph.D.
Mgr. Václav Dobiáš Ph.D.
PhDr. Helena Pavličíková CSc.
Mgr. Marek Šebeš Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 12
Termín zahájení výuky 16.10.2020
Termín ukončení výuky 20.11.2020
Místo a čas výuky PF JU, každou středu od 9:30 hodin - 11:00 hodin, učebna J242 (kromě 6.11. - J327), Jeronýmova 10, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 06.10.2020
Termín pro zaplacení vložného 14.10.2020
Požadavky k přijetí Zaplacení vložného, program je určen pro věkovou skupinu nad 50 let.
Cena studia Poplatek za celý kurz 900 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Předem prosím nic neplaťte! Podklady k platbě budou zaslány přihlášeným zájemcům po zavření příjmu přihlášek na e-mail uvedený v přihlášce. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Kolokvium
Doklad o absolvování studia Osvědčení