Anglický jazyk pro zaměstnance JU

Výuka probíhá v semestru 14 týdnů, 1 x 90minut týdně.

Výukové materiály: učebnice English File, 3rd Edition; doplňkové materiály; e-learning

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na webu CŽV. Konkrétní kurzy jsou otevírány na základě zájmu ze strany zaměstnanců JU a dle dosažené jazykové úrovně (viz. tabulka). Kromě těchto pravidelných semestrálních kurzů pořádáme v AJ také intenzivní jazykové kurzy a semináře na základě poptávky a potřeb zaměstnanců JU (např. Bussiness English, Telephoning, Communication, Academic writing, Presentation...)

Celoročně mohou zaměstnanci JU také využít zdarma služeb Writing clinic na Přírodovědecké fakultě JU, případně Tandem learning (primárně určeno pro studenty JU).

Na PřF JU je možné složit Mezinárodní zkoušky TOEIC a TOEFL, Britské centrum JU nabízí přípravné kurzy a složení mezinárodních Cambridgských zkoušek.

Ti, kteří nemohou docházet na prezenční kurzy se mohou zaregistrovat a učit se kdykoli angličtinu online na platformě Duolingo (PC i mobilní aplikace).

 

Úroveň kurzu Vstupní úroveň Výstupní úroveň Počet semestrů Učebnice Lekce
Elementary A1 (-) A2 3 Elementary

1-4; 5-8; 9-12

Pre-Intermediate A2 B1 3 Pre-Intermediate  1-4; 5-8;9-12
Intermediate B1 B2- 4 Intermediate 1-3; 4-6; 7-8; 9-10
Intermediate Plus B2- B2 4 Intermediate Plus 1-3; 4-6; 7-8; 9-10
Upper-Intermediate B2+ C1 4 Advanced 1-3; 4-6; 7-8; 9-10
Konverzace A2 - C1 A2 - C1 1  Materiály dle lektora