Jak nakupovat potraviny - masné a mléčné výrobky - zbožíznalství.

Název kurzu Jak nakupovat potraviny - masné a mléčné výrobky - zbožíznalství.
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Anotace:Cíle a obsah studiaCílem je seznámit účastníky kurzu se zbožíznalstvím masných a mléčných výrobků, legislativními požadavky na jejich výrobu a prodej.Systémy řízení jakosti - standardy, normy jakosti. Hodnocení jakosti zboží – význam. Užitné vlastnosti - rozdělení. Chemické složení a nutriční hodnota potravin. Vlivy působící na užitné vlastnosti - fyzikální, biologické, chemické, společenské. Ochrana zboží - ošetřování a konzervace. Skladování, obaly a obalové technologie.  Praktické zbožíznalství produktů - pojmy, členění, požadavky na jakost, označování, skladování a uvádění produktů do oběhu.Formy a metody výukyMonologická.Konzultace formou dialogu.Kurz je rozdělen do dvou dnů po 2 hodinách.Čas výuky: 16.00 - 18.00 hod.

Odborný garant doc. Ing. Pavel Smetana Ph.D.
Lektorské zabezpečení doc. Ing. Eva Samková Ph.D.
Organizační garant Ladislava Voláková volakova@zf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 4
Termín zahájení výuky 18.03.2020
Termín ukončení výuky 25.03.2020
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta JU, pavlon E,učebna L5, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 18
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 18
Termín pro podání přihlášky 11.03.2020
Termín pro zaplacení vložného 13.03.2020
Cena studia Poplatek za celý kurz 100 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Po odeslání přihlášky a naplnění kurzu obdrží účastník kurzu automaticky vygenerovaný e-mail s podklady pro platbu kurzovného.
Doklad o absolvování studia osvědčení