Elektromobilita jako součásti udržitelného rozvoje osobní automobilové dopravy

Název kurzu Elektromobilita jako součásti udržitelného rozvoje osobní automobilové dopravy
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Anotace:Cíle a obsah studiaV Národním akčním plánu čisté mobility (MPO ve spolupráci s MŽP) jsou obsaženy scénáře a opatření pro podporu elektromobility v ČR. Předpokládá se, že elektromobilita se stane odvětvím dopravy, která se bude dynamicky rozvíjet. Pro vysoké školství jsou zde stanoveny úkoly pro podporu elektromobility v několika opatřeních. Například „S 22 (str. 147) Cílené vzdělávací akce pro odbornou i širší veřejnost“, jejichž cílem je především poskytnout relevantní, nezkreslené informace o problematice čisté mobility. Dále je to reakce na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR ze září 2017, v němž je několik opatření vztahující se ke vzdělávání.Cílem je seznámit účastníky semináře s problematikou elektromobility a jejím přínosem pro snížení emisí skleníkových plynů, ukázat elektromobil a umožnit asistované svezení v reálném elektromobilu.Obsah je zaměřen na splnění úkolů Národního akčního plánu čisté mobilty a splnění opatření z Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu, která jsou uložena Ministerstvu školství.Struktura studiaOSNOVA přednášek:Proč lidé neradi slyší informace o klimatických změnách na Zemi a nereagují na ně?Pohled na klimatické změny s přihlédnutím k principu předběžné opatrnosti;Klimatické změny nelze vnímat jako tragédii pro lidstvo, ale jako novou příležitost pro život.Jak se podílí CO2, který je součástí výfukových emisí z dopravy, na klimatických změnách?Faktory ovlivňující spotřebu energie vydané pro pohyb vozidel;Jak velké emise CO2 produkuje osobní automobil ICE a EM na dopravní trase a které faktory zvyšují tyto emise?Environmentálně příznivý automobil (EPA) jako budoucí představitel osobní automobilové dopravy;Elektromobilita v ČR v roce 2020;Pozitiva a negativa provozu elektromobilů;Formy a metody výukyInformačně – receptivní metodaMetoda názorně demonstračníPraktická metoda Místo výuky: budova ZR 2 hodiny, Učebna Z2 (Z7a) 2 hodiny, Seminární místnost Z8 1 hodina, dopravní trasa 1 hodinaČas výuky: 9.00 - 14.00 hod.

Odborný garant Ing. Ivo Celjak CSc.
Organizační garant Ladislava Voláková czv@zf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 6
Termín zahájení výuky 15.05.2020
Termín ukončení výuky 15.05.2020
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta JU, Budova ZR, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 8
Počet volných míst 15
Termín pro podání přihlášky 02.05.2020
Cena studia zdarma
Doklad o absolvování studia osvědčení