Program GeoGebra ve výuce matematiky I

Název kurzu Program GeoGebra ve výuce matematiky I
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace

Č.j.: MSMT- 970/2018-1-67.Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na druhém stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti, které mu umožní smysluplné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Absolvent kurzu pozná jednotlivá prostředí programu a bude schopen aplikovat jejich základní funkce a nástroje při vytváření vlastních materiálů i při použití a případné modifikaci materiálů převzatých, které se naučí vyhledávat. Seznámí se také s funkcemi webového online prostředí, které je s programem spojeno a s možnostmi jeho využití při výuce matematiky.Studijní plán:Prvotní seznámení s programem GeoGebra [1 hod.]

Webová stránka geogebra.org a její obsah. Online spuštění programu dle způsobu jeho využití. Verze programu pro dotyková zařízení. Instalace programu na různé platformy. Uchování souborů a jejich správa v online i offline režimu.Pracovní prostředí programu GeoGebra [2 hod.]

Jednotlivá pracovní prostředí programu (Algebraické okno, Nákresna, Grafický náhled 3D, Tabulka, CAS, Pravděpodobnostní kalkulačka). Možnosti přizpůsobení prostředí a jeho obsahu potřebám výuky. Způsoby ovládání programu. Vkládání dynamického textu.Geometrická a algebraická reprezentace objektů. Dynamické a interaktivní konstrukce [2 hod.]

Dynamická provázanost reprezentací objektu a její využití ve vzdělávacím procesu. Dynamické konstrukce. Možnosti změny vlastností objektů. Využití příkazového řádku. Interaktivní prvky programu (Posuvník, Zaškrtávací políčko, Tlačítko, Textové pole).Výstupy z programu GeoGebra [0,5 hod.]

Uložení materiálu ve formátu ggb nebo na web ve formě dynamického apletu. Export obrázků.GeoGebra jako demonstrační a prezentační nástroj [1,5 hod.]

Tvorba animace, krokování konstrukce. Webové prostředí pro sdílení materiálů. Využití jak existujících, tak i vlastnoručně vytvořených materiálů. GeoGebra Kniha, kolekce materiálů.Zadávání a organizování práce žáků [1 hod.]

Možnosti využití webového prostředí geogebra.org pro zadávání a organizování práce žáků.

Odborný garant Mgr. Roman Hašek Ph.D.
Lektorské zabezpečení Mgr. Roman Hašek Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 22.02.2020
Termín ukončení výuky 22.02.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J327, 10:00 - 16:00 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 19
Termín pro podání přihlášky 12.02.2020
Termín pro zaplacení vložného 20.02.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná před termínem konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.