Příprava na veřejné vystoupení, rétorika

Typ studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu Příprava na veřejné vystoupení, rétorika
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz lze hradit ze šablon.Cílovou skupinu tvoří učitelé na druhém stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.Vzdělávací program ukáže účastníkovi z různých pohledů, jak se připravit na veřejné vystoupení. Získat dovednosti efektivního vystoupení, které zaujme posluchače, přesvědčí investory je dlouhodobý proces. V semináři se v potřebné míře vysvětlí jednotlivé aspekty po teoretické stránce, předvedou se příklady a provede se nácvik v kolektivu. Součástí semináře je nácvik situací a hry v kolektivu pro upevnění jistoty projevu při veřejném vystoupení.

Odborný garant Ing. Jan Jára, Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 16
Termín zahájení výuky 15.02.2020
Termín ukončení výuky 22.02.2020
Místo a čas výuky 15.2. a 22.2. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J242, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 15
Termín pro podání přihlášky 05.02.2020
Termín pro zaplacení vložného 20.02.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 2 750 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778/0300
Poznámky Úplata je splatná před termínem konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.