Programování v jazyce Python (NOVÝ TERMÍN!)

Název kurzu Programování v jazyce Python (NOVÝ TERMÍN!)
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří učitelé informatiky na středních školách a na vyšších odborných školách.Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní odborné dovednosti a znalosti, které mu umožní vyučovat programování v jazyce Python v rámci informatiky na střední škole na úrovni, kterou vyžaduje nový RVP. Účastník kurzu pozná základní koncepty a postupy, které se využívají v programování. Jelikož jsou součástí kurzu metodicky zaměřené pasáže, bude absolvent schopen poradit žákům při jejich učení se, popřípadě odhalit chyby v žákovském řešení úloh obdobné obtížnosti.Obsah kurzu je založen na učebnici programování v jazyce Python, která je určena pro výuku programování pro cca 1. nebo 2. ročník SŠ a která je zdarma dostupná na webu: https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly. Kurz je veden přímo jedním z autorů této učebnice. Kurz je určen i pro učitele, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s programováním.

Odborný garant Mgr. Václav Šimandl Ph.D.
Lektorské zabezpečení Mgr. Václav Šimandl Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 16
Termín zahájení výuky 24.09.2020
Termín ukončení výuky 25.09.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J243, 24.. a 25.9.2020 od 9:00 - 16:00 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 9
Termín pro podání přihlášky 14.09.2020
Termín pro zaplacení vložného 23.09.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 2 750 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná před termínem konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.