Týmová spolupráce v elektronických dokumentech

Název kurzu Týmová spolupráce v elektronických dokumentech
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz lze hradit ze šablon.Cílovou skupinu tvoří učitelé na druhém stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi vhled do problematiky efektivní spolupráce v týmu. Dodržování popisovaných pravidel umožní posluchači lépe zvládat administrativní zátěž. Spolupráce v týmu na nejnižší úrovni začíná slovy “Pošlu ti to mailem.” Z počátku se to zdá být dobrý nápad. Časem je ale problém určit, kdo v týmu má aktuální verzi dokumentu, když se někteří se pustili do úprav staré verze. Příklady budou uváděny na Google dokumentech, proto je potřebné, aby účastníci měli na Google zřízený účet. V průběhu semináře si účastníci budou procvičovat jednotlivé poznatky pomocí týmové spolupráce v Google aplikacích, popřípadě Microsoft Office 365.

Odborný garant Ing. Jan Jára, Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 11.04.2020
Termín ukončení výuky 11.04.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J136, 9:00 - 16:00 hodin., České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 15
Termín pro podání přihlášky 01.04.2020
Termín pro zaplacení vložného 09.04.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná před termínem konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.