Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů

Název kurzu Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz lze hradit ze šablon.Cílovou skupinu tvoří učitelé na druhém stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky rychle a efektivně využívat online služby pro potřeby učitele. Účastníci se seznámí  s  několika cloudově zaměřenými službami, které lze dobře využít pro podporu výuky, ověřování znalostí, poskytování zpětné vazby, testování, komunikaci a spolupráci.

Odborný garant PhDr. Jiří Leipert Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 07.02.2020
Termín ukončení výuky 07.02.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J243, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 14
Termín pro podání přihlášky 27.01.2020
Termín pro zaplacení vložného 05.02.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná před termínem konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy. Vybrané materiály, vytvořené v rámci kurzu budou vystaveny na webové stránce kurzu.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.