Tvorba www stránek pro pokročilé

Typ studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu Tvorba www stránek pro pokročilé
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz lze hradit ze šablon.Cílovou skupinu tvoří učitelé na základních školách, středních školách a vyšších odborných školách.Cílem kurzu je seznámit zájemce s aktuálními technologiemi pro tvorbu responzivních, dynamických a optimalizovaných webových stránek, jazykem kaskádových stylů ve verzi CSS3

a především aktuální verzí jazyka HTML5 při tvorbě front-endu webových aplikací. Součástí kurzu je i formátování webových prezentací pro mobilní zařízení (mobil, tablet) a tvorba interaktivních formulářů technologií HTML5 Forms. Absolvent kurzu bude schopen se orientovat v problematice tvorby moderních dynamických, optimalizovaných webů a také responzivních webových aplikací pro mobilní zařízení, použít vhodnou technologii pro jednotlivé dynamické objekty webu

a zvládnout syntaxi jazyků HTML5 a CSS3.

Odborný garant PaedDr. Petr Pexa Ph.D.
Lektorské zabezpečení PaedDr. Petr Pexa Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 22.02.2020
Termín ukončení výuky 22.02.2020
Místo a čas výuky 22. 2. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J136, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 12.02.2020
Termín pro zaplacení vložného 20.02.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778/0300
Poznámky Úplata je splatná před termínem konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.