Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (NOVÝ TERMÍN!)

Název kurzu Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (NOVÝ TERMÍN!)
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz lze hradit ze šablon.Cílovou skupinu tvoří učitelé 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií.Nová informatika a především chystaná RVP z této vzdělávací oblasti pokrývají kromě programování řadu dalších tematických oblastí, jako je kódování textu a obrázků, modelování, informační systémy či práce s daty nebo robotika. Tato témata chceme učitelům představit na aktivitách pro žáky 2. stupně ZŠ. Účastníci si udělají představu o tom, jak vypadají informatické úlohy a jak obtížné je takové úlohy řešit.V první části školení se budeme věnovat „informatice bez počítače“, tedy tématům, v nichž není nutné počítač používat a která učitel najde v učebnici Berkiho a Drábkové (https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-zakladni-skoly). V druhé části si zkusíme postavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms; účastníci si udělají představu, jak může vypadat výuka podle učebnice Jakeš a kol. (https://imysleni.cz/ucebnice/robotika-na-2-stupni-zakladni-skoly-s-lego-mindstorms)

Odborný garant doc. PaedDr. Jiří Vaníček Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 8
Termín zahájení výuky 16.09.2020
Termín ukončení výuky 16.09.2020
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J242, 8:30 - 15:30 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 10
Termín pro podání přihlášky 06.09.2020
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 400 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná před konáním kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.