Angličtina pro doktorandy

Název kurzu Angličtina pro doktorandy
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Anotace:Cíle a obsah studiaCílem kurzu je připravit studenty DSP na zkoušku z anglického jazyka se zaměřením na porozumění a interpretaci  odborného  textu, procvičení nezbytných gramatických jevůStruktura studiaStudium  má formu semináře, náplní je práce s odborným textem z periodika Business Spotlight, rozbor textu po lexikální a gramatické stránce, vlastní interpretace textuFormy a metody výukyPřeklady odborného textu, gramatická cvičení, prezentace, komunikace na odborné témaCílová skupina:Studenti DSPTermíny výuky 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12.vždy v pátek v učebně ZC - P1 od 9.45 - 11.20 hod. 

Odborný garant Mgr. Eva Hovorková Ph.D.
Lektorské zabezpečení Mgr. Eva Hovorková Ph.D.
Organizační garant Ladislava Voláková czv@zf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 20
Termín zahájení výuky 18.10.2019
Termín ukončení výuky 20.12.2019
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta JU, Na Zlaté stoce 10, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 10
Minimální počet účastníků 5
Počet volných míst 1
Termín pro podání přihlášky 31.10.2019
Termín pro zaplacení vložného 31.10.2019
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 680 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Specifický symbol 700902
Způsob ukončení studia osvědčení