Intenzivní jazykový kurz

Název kurzu Intenzivní jazykový kurz
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Anotace:Cíle a obsah studiaCílem kurzu je připravit studenty, kteří neuspěli ve Vstupním jazykovém testu v ZS, na zahájení studia odborné angličtiny v LS.Kurz se zaměřuje na zopakování základních gramatických jevů a slovní zásoby potřebné pro běžnou komunikaci.Struktura studiaVe 2-hodinových kurzech budou vždy probrány 3 lekce z učebnice Angličtina pro samouky a věčné začátečníky, Edika, Brno, 2014.Po absolvování kurzu následuje souhrnný test, který je náhradou za VJT.Formy a metody výukyProcvičování gramatických struktur v praktické konverzaci, poslechová cvičení, psaní a čtení s porozuměním.Cílová skupinaKurz je určen zejména pro studenty bakalářského studia, kteří neuspěli u VJT.Termíny výuky 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12. Čas výuky   9.45 - 11.20 hod., místnost ZR Z4

Odborný garant Mgr. Eva Hovorková Ph.D.
Lektorské zabezpečení Mgr. Jaroslava Vondrášková Ph.D.
Organizační garant Ladislava Voláková czv@zf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 20
Termín zahájení výuky 18.10.2019
Termín ukončení výuky 20.12.2019
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta JU, místnost ZR Z4, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 5
Počet volných míst 2
Termín pro podání přihlášky 31.10.2019
Termín pro zaplacení vložného 31.10.2019
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 680 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Specifický symbol 700902
Způsob ukončení studia test nahrazující Vstupní jazykoý test
Doklad o absolvování studia osvědčení