Myslivost

Název kurzu Myslivost
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Anotace:Cíle a obsah studiaV rámci výuky získají posluchači, po složení zkoušky, v souladu se zákonem o myslivosti, č. 449/2001 Sb. vyšší odbornou mysliveckou zkoušku.Předmět je zaměřen na získání odpovídajících odborných znalostí pro řádné provádění práva myslivosti jako cílevědomé a regulované činnosti k ochraně a rozvoji přírody, která je prostředkem k dosažení optimalizace chovu zvěře jako nedílné součásti souboru hospodářských činností člověka prováděných v přírodě.Cílová skupina:Zájemci o získání odborné kvalifikace podle zákona 449/2001 Sb. o myslivosti.Struktura studiaTematické okruhy(podle vyhlášky č.244/2002 Sb.)1. Význam a vývoj myslivosti, právní předpisy o myslivosti, ochraně přírody, mezinárodní organizace, zvyky, obyčeje mluva a chování2. Myslivecká zoologie, biologie a etologie zvěře - zvěř srstnatá3. Myslivecká zoologie, biologie a etologie zvěře - zvěř pernatá4. Životní prostředí zvěře a ekosystémové vazby5. Lovectví - způsoby  a pravidla lovu, ošetřování ulovené zvěře6. Lovecké zbraně a střelivo, rozdělení, konstrukce, použití, bezpečnost, první pomoc7. Péče o zvěř -  význam a metody přikrmování, myslivecká zařízení8. Chov zvěře ve volných honitbách, metody, kritéria chovnosti9. Chov zvěře – obornictví, bažantnictví10. Choroby zvěře - rozdělení, předcházení onemocnění, léčení11. Myslivecké plánování a statistika12. Myslivecká kynologie, rozdělení plemen, péče o psa a jeho zdraví13. Chov, výchova výcvik a vedení loveckých psů.14. Úprava a hodnocení trofejí Formy a metody výuky1. Absolvování cvičení v učebně.2. Absolvování honů na drobnou zvěř v bažantnici „Černiš“ jako honci ve stanovených termínech3. Absolvování cvičné střelby na laserové střelnici4. Zpracování provozní dokumentace honebního společenstva a mysliveckého spolku, včetně mysliveckých výkazů a evidence ve virtuální honitbě5. Sestavení sbírek stop a trusu6. Úspěšné splnění testů v rámci cvičení (poznávání zvěře a plemen psů)Termíny výukyKaždé pondělí, praktická cvičení po předchozím oznámení budou obvykle v sobotu + praxe v honitbě. 

Odborný garant doc. Ing. Vladimír Hanzal CSc.
Organizační garant Ladislava Voláková czv@zf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 52
Termín zahájení výuky 30.09.2019
Termín ukončení výuky 11.01.2020
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta JU, Na Zlaté stoce 10, učebna JS16, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 5
Minimální počet účastníků 1
Počet volných míst 4
Termín pro podání přihlášky 30.09.2019
Termín pro zaplacení vložného 30.09.2019
Cena studia Poplatek za semestr 5 000 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Specifický symbol 25205
Způsob ukončení studia zkouška
Doklad o absolvování studia osvědčení