Programování v jazyce Python

Název kurzu Programování v jazyce Python
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílová skupina:Cílovou skupinu tvoří učitelé informatiky na středních školách a na vyšších odborných školách.Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní odborné dovednosti a znalosti, které mu umožní vyučovat programování v jazyce Python v rámci informatiky na střední škole. Absolvent kurzu pozná základní koncepty a postupy, které se využívají v programování a bude schopen poradit žákům při jejich učení se, popřípadě odhalit chyby v žákovském řešení úloh obdobné obtížnosti. 

Odborný garant Mgr. Václav Šimandl Ph.D.
Lektorské zabezpečení Mgr. Václav Šimandl Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 16
Termín zahájení výuky 25.10.2019
Termín ukončení výuky 30.10.2019
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J242, J236, 9:00 - 16:00 hodin, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 7
Termín pro podání přihlášky 14.10.2019
Termín pro zaplacení vložného 22.10.2019
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.
Cena studia Poplatek za celý kurz 2 750 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.