Rozvíjení tvůrčího myšlení žáků v matematice

Název kurzu Rozvíjení tvůrčího myšlení žáků v matematice
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 617/2019-2-68. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Studijní plán:Rozpoznání nadaných a mimořádně nadaných žáků a studentů na základních i středních školách je bezesporu významná součást zdravého a perspektivního vývoje každé společnosti. Uvedený fakt potvrzuje také přístup k matematickému vzdělávání ve všech ekonomicky rychle se rozvíjejících zemích světa. Řešení nestandardních úloh a problémů jednou z účinných aktivizujících metod vyučování nejenom matematiky, ale i ostatních přírodních věd. Učitel vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek. Výuka nabízeného vzdělávacího programu probíhá formou řešení úloh a je zaměřena na zvládnutí následujících témat:Aplikace matematiky ve světě kolem nás [4 hod.]Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme nejrůznější aplikace matematiky v reálném životě lidské společnosti – bankovnictví, ochrana dat, GPS, tvorba sítí, a mnoho dalších. Zmíněná problematika najde uplatnění nejenom ve školní praxi k motivaci zájemců o matematiku, ale široce demonstruje i užitečnost a nezbytnost matematiky v životě každého z nás.Logické hry [6 hod.]

Logické hry typu NIM, principy zobecňování jednoduchých verzí, změny pravidel hry a obecné řešení. Výsledky prezentované jednotlivými týmy budou diskutovány. Výstupem je hlubší porozumění tématu, hledání souvislostí a kladení nových otázek.Řetězce gradovaných úloh v matematice [4 hod.]

Smyslem řetězců gradovaných úloh je pozvolna uvést žáky do konkrétní problematiky zahrnující obvykle nadstandardní oblasti školské matematiky. Účastníci si osvojí tvorbu gradovaných úloh na konkrétních příkladech.Rozbor a propedeutika řešení vybraných úloh matematické olympiády [10 hod.]Podrobný metodický rozbor vybraných úloh matematické olympiády, soubor přípravných

a návodných úloh včetně jejich řešení, shrnutí teoretického základu a detekce problematických částí. Účastníci dostanou soubor úloh směřující k procvičení a prohloubení zkoumané problematiky.Termín konání kurzu: 6. 11. 2019, 9:00 – 16:0013. 11. 2019, 9:00 – 16:0022. 11. 2019, 13:00 – 16:006. 12. 2019, 13:00 – 16:00

Odborný garant prof. RNDr. Pavel Tlustý CSc.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 24
Termín zahájení výuky 06.11.2019
Termín ukončení výuky 06.12.2019
Místo a čas výuky Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna , J 327, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 6
Počet volných míst 20
Termín pro podání přihlášky 23.10.2019
Termín pro zaplacení vložného 26.11.2019
Cena studia Poplatek za celý kurz 4 100 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 9 až 5 pracovní dni před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.