Udržitelné stravování (šetrné pro přírodu, pokladnu i lidi)

Název kurzu Udržitelné stravování (šetrné pro přírodu, pokladnu i lidi)
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Cílová skupinaVedoucí  školních stravovacích zařízení, Učitelé zajišťující na ZŠ výuku předmětů zaměřených na ochranu životního prostředí a výživu ( Výchova ke zdravé výživě, Člověk a zdraví…)Cíle a obsah studiaStudium se zaměřuje na formování odborné přípravy vedoucích školních stravovacích zařízení. Cílem je zlepšit a rozšířit základní znalosti o udržitelném životním stylu v oblasti stravování a tak umožnit profesionální rozhodování o efektivním využívání zdrojů ve školních stravovacích zařízeních. Obsahem studia je: prevence vzniku odpadů, energetická účinnost, využívání potravin, příprava jídel a marketingová komunikace  a  informace). Dalším pozitivním efektem je lepší postavení oslovené cílové skupiny v současném nebo budoucím zaměstnání.Struktura studiaV nabídce kurzu je 5 tematických oblastí- modulů:1. Potraviny a jejich využití2. Návrh menu3. Předcházení vzniku odpadů4.  Energetická účinnost5. Marketing a informace.

Každý modul se skládá ze dvou samostatných  vzdělávacích bloků po čtyřech vyučovacích hodinách. První tři hodiny tvoří přednáška, čtvrtou hodinu probíhá diskuse a procvičování praktických cvičení spolu s lektorem. Po skončení druhého bloku následuje závěrečné ověření znalostí.

Účastník může získat osvědčení na základě absolvování minimálně 2 modulů z celé výcvikové složky.Formy a metody výukyZákladní formou vzdělávání je přednáška s powerpointovou prezentací a navazující diskusí k danému tématu. Stěžejní formou je samostudium. Pro každý modul jsou vypracovány čtyřdílné výukové materiály (powerpointová prezentace, skripta s texty přímo navazujícími na prezentaci, příručka pro samostudium a cvičebnice pro ověření znalostí získaných při studiu). Metody ověření znalostí získaných absolvováním kurzu jsou: Odpovědi na otázky z cvičebnice (vypracované doma nebo na učebně) a následně individuální či skupinová diskuze, případně, vypracování plánu udržitelného rozvoje…Délka studia - kombinovaná forma. Dva bloky po 4 vyučovacích hodinách se čtrnáctidenním odstupem pro samostudium.Počet hodin - přednášky a semináře 2x 4 hodiny, samostudium 20 hodin, závěrečný test a diskuse 1 hod.Termíny výuky:  podle vzájemné dohody přihlášených

Odborný garant prof. Ing. Jan, St. Moudrý CSc.
Lektorské zabezpečení Bc. Anna Packová (SZÚ)
doc. Ing. Jan Moudrý Ph.D.
prof. Ing. Jan, St. Moudrý CSc.
Organizační garant Petra Jurásková czv@zf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 29
Termín zahájení výuky 02.05.2019
Termín ukončení výuky 28.06.2019
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta, Katedra agroekosystémů, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 20
Minimální počet účastníků 5
Počet volných míst 20
Cena studia Poplatek za celý kurz 1 850 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Po odeslání přihlášky obdrží účastník kurzu automaticky vygenerovaný e-mail s podklady pro platbu kurzovného.
Způsob ukončení studia Vyplnění zkušebního testu, diskuse, případně vypracování projektu změn na svém pracovišti
Doklad o absolvování studia Osvědčení