Chov drobných zvířat

Název kurzu Chov drobných zvířat
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Cíle a obsah studiaCílem předmětu je zájemce seznámit se zásadami chovu vybraných drobných zvířat, znalostí plemen a barevných rázů příslušných druhů.Obsah přednášek:Základy welfare a zoohygieny drobných zvířat. Význam, historie, současný stav a perspektivy chovu králíků. Technologie odchovu a výživy králíků. Rozmnožování, masná užitkovost, nemoci. Historie chovu morčat. Technologie chovu a výživa morčat. Rozmnožování, odchov a nejběžnější nemoci morčat. Chov činčil a nutrií.Obsah cvičení:Značení drobných zvířat, registrace a administrace plemenitby. Organizace v ČR a Evropě. Standardy plemen. Základy vystavovaní drobných zvířat. Plemena králíků. Plemena, barvy a kresby morčat. Barevné rázy nutrií a barevné mutace činčil.Exkurze na Celostátní výstavu drobného zvířectva do Lysé nad Labem.Struktura studiaDélka studia je jeden zimní semestr, celková dotace 52 hodin (přednášky 26 hodin, cvičení 14 hodin, exkurze 12 hodin) 

Odborný garant Ing. Petr Tejml Ph.D.
Lektorské zabezpečení Ing. Petr Tejml Ph.D.
Organizační garant Petra Jurásková czv@zf.jcu.cz
Délka studia Počet semestrů 1
Počet hodin 52
Termín zahájení výuky 30.09.2019
Termín ukončení výuky 10.01.2020
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta JU, Katedra zootechnických věd/účelové zařízení, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 5
Minimální počet účastníků 1
Počet volných míst 4
Termín pro podání přihlášky 27.09.2019
Cena studia zdarma
Způsob ukončení studia Zkouška
Doklad o absolvování studia Osvědčení