Odborná exkurze na Účelovém zařízení ZF

Název kurzu Odborná exkurze na Účelovém zařízení ZF
Fakulta Zemědělská fakulta
Anotace

Cíle a obsah studiaÚčastníkům exkurze bude představeno Účelové zařízení ZF (dříve školní statek), seznámí se s jeho chodem a využitím. Posluchači navštíví jednotlivé objekty s chovanými zvířaty (koně, ovce, skot, kozy, husy, slepice, králíci, nutrie) a vyslechnou informace o problematice chovaných druhů. Chov je zaměřen na české genové zdroje, je zapojen do národního programu a podílí se na jeho posílení a propagaci. Cílová skupina - pro skupiny dětí předškolního a školního věkuStruktura studia - předpokládaná délka 2 hodiny, prohlídka Účelového zařízení + odborný výklad – ukončení kurzu  + předání certifikátů o absolvováníFormy a metody výuky - monologická (výklad, přednáška, instruktáž)Termíny zahájení výuky - dle dohody 

Odborný garant Ing. Petr Tejml Ph.D.
Lektorské zabezpečení Ing. Petr Tejml Ph.D.
Organizační garant Petra Jurásková czv@zf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 2
Termín zahájení výuky 15.04.2019
Termín ukončení výuky 30.06.2020
Místo a čas výuky Zemědělská fakulta JU, účelové zařízení, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 30
Minimální počet účastníků 1
Počet volných míst 30
Cena studia zdarma
Doklad o absolvování studia Osvědčení