Tvorba webových aplikací v PHP

Název kurzu Tvorba webových aplikací v PHP
Fakulta Pedagogická fakulta
Anotace

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 13080/2018-2-500.Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti důležitých oblastí a principů tvorby webových aplikací, které mu umožní samostatně vytvářet skripty v PHP a dále navázat ve svém dalším vzdělávání na získaný základ. Absolvent kurzu porozumí klíčovým tématům tvorby aplikací jako je klient-server architektura, zpracování PHP skriptů, HTTP požadavky, práce s formuláři, práce s databází a zabezpečení aplikace, session a cookie a standardy pro tvorbu webových stránek. Nabytých zkušeností a informací lze využít při výuce programování a tvorby webových aplikací.

Odborný garant Mgr. Václav Šimandl Ph.D.
Organizační garant Lenka Miková Havelková havelkoval@pf.jcu.cz
Délka studia Počet hodin 16
Termín zahájení výuky 05.10.2019
Termín ukončení výuky 12.10.2019
Místo a čas výuky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J242, České Budějovice (České Budějovice)
Maximální počet účastníků 15
Minimální počet účastníků 10
Počet volných míst 11
Termín pro podání přihlášky 13.09.2019
Termín pro zaplacení vložného 30.09.2018
Požadavky k přijetí Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.
Cena studia Poplatek za celý kurz 2 000 Kč
Pokyny k platbě Adresa Branišovská 1645/31a
37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Název banky 0300-Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 104725778
Poznámky Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu. Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení. Storno podmínky: V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.
Způsob ukončení studia Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy.
Doklad o absolvování studia Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.