Kurzy pro veřejnost

 
Ekonomická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Napříč moderním světem 22.09.2023 29.09.2023 700 Kč / kurz 14 Online přihlášení
Fakulta rybářství a ochrany vod
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
English summer camp - Jobs 30.06.2023 10.07.2023 3 900 Kč / kurz 18 Online přihlášení
English summer camp - Jobs 30.06.2023 17.07.2023 3 900 Kč / kurz 30 Online přihlášení
IND - KOKTEJL 3 15.06.2023 24.07.2023 3 700 Kč / kurz 19 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 1 15.06.2023 24.07.2023 3 700 Kč / kurz 17 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 2 15.06.2023 24.07.2023 3 700 Kč / kurz 23 Online přihlášení
OSR MINIKOKTEJL 1 - POUZE PŘEDNÁŠKA Marka Hermana - Najděte si svého Marťana... 15.06.2023 24.07.2023 600 Kč / kurz 49 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 4 30.06.2023 26.07.2023 3 700 Kč / kurz 21 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 5 15.06.2023 26.07.2023 3 700 Kč / kurz 13 Online přihlášení
OSR MINIKOKTEJL 4 - POUZE PŘEDNÁŠKA Zdeňka Martínka - Jak nechybovat ve výchově dítěte 15.06.2023 26.07.2023 600 Kč / kurz 47 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 6 15.06.2023 27.07.2023 3 700 Kč / kurz 22 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 7 15.06.2023 27.07.2023 3 700 Kč / kurz 18 Online přihlášení
Příměstský tábor Dětské univerzity FROV JU - Nech brouka žít! (1. turnus) 31.07.2023 07.08.2023 1 800 Kč / kurz obsazeno
Příměstský tábor Dětské univerzity FROV JU - Nech brouka žít! (2. turnus) 04.08.2023 14.08.2023 1 800 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Podzimní Dětská univerzita FROV JU - Tajný život stromů 16.10.2023 26.10.2023 700 Kč / kurz 25 Online přihlášení
Filozofická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Evropské a české umění 19. a 20. století 31.01.2023 13.02.2023 300 Kč / semestr 7
Habsburkové v dějinách Evropy II 31.01.2023 13.02.2023 300 Kč / semestr obsazeno
Úvod do křesťanské a profánní ikonografie II 31.01.2023 14.02.2023 300 Kč / semestr obsazeno
Barokní člověk a jeho svět 31.01.2023 15.02.2023 300 Kč / semestr 7
Dějiny anglosaského kritického myšlení II 31.01.2023 15.02.2023 300 Kč / semestr 3
Středověká vesnice a město 31.01.2023 15.02.2023 300 Kč / semestr obsazeno
Zrod moderní doby 31.01.2023 15.02.2023 300 Kč / semestr 6
Úvod do archeologie II 31.01.2023 15.02.2023 300 Kč / semestr 3
Antická vzdělanost II 31.01.2023 16.02.2023 300 Kč / semestr 3
Obrazy osvícení. Úvod do tibetského umění 31.01.2023 16.02.2023 300 Kč / semestr obsazeno
Československý film 60. let 20. století 31.01.2023 16.02.2023 300 Kč / semestr 13
Česká literatura 2. poloviny 20. století II 31.01.2023 16.02.2023 300 Kč / semestr 4
Svět románských literatur v zrcadle času 03.02.2023 21.02.2023 600 Kč / semestr 40
Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy (Česká literatura po roce 1989) 19.04.2023 24.04.2023 400 Kč / kurz obsazeno
Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy (Světová literatura po roce 1989) 19.04.2023 25.04.2023 400 Kč / kurz obsazeno
Goethe centrum
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka 26.08.2022 01.09.2022 29 900 Kč / kurz 14 Web kurzu
Online přihlášení
Deutsch-tschechische Beziehungen 16.02.2023 18.02.2023 300 Kč / kurz 14 Web kurzu
Vademecum I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache 12.09.2022 18.02.2023 7 900 Kč / kurz 14 Web kurzu
Online přihlášení
Vademecum II. Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene 13.02.2023 20.02.2023 7 900 Kč / kurz 10 Web kurzu
Online přihlášení
Landeskunde Deutschland 23.02.2023 25.02.2023 300 Kč / kurz 14 Web kurzu
Literatur der deutschsprachigen Länder 16.03.2023 18.03.2023 300 Kč / kurz 14 Web kurzu
Landeskunde Österreich 23.03.2023 25.03.2023 300 Kč / kurz 14 Web kurzu
Spezifika in der Mundart 13.04.2023 15.04.2023 300 Kč / kurz 14 Web kurzu
Kariérní centrum
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
30/03/2023 8:00 Tvoje CV aneb jak se v tom neutopit 30.03.2023 30.03.2023 zdarma 4 Web kurzu
Online přihlášení
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (březen) 31.03.2023 31.03.2023 zdarma 13 Web kurzu
Online přihlášení
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (duben) 28.04.2023 01.04.2023 zdarma 16 Web kurzu
Online přihlášení
19/04/2023 15:00 ESG - disciplína budoucnosti. Zjistěte, co se skrývá za tajemnou zkratkou 19.04.2023 19.04.2023 zdarma 5 Web kurzu
Online přihlášení
26/04/2023 15:00 Pohovory nanečisto 26.04.2023 26.04.2023 zdarma obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (květen) 31.05.2023 01.05.2023 zdarma 19 Web kurzu
Online přihlášení
03/05/2023 15:00 Úspěšná kariéra ženy 03.05.2023 03.05.2023 zdarma 3 Web kurzu
Online přihlášení
10/05/2023 15:00 Kritické myšlení 10.05.2023 10.05.2023 zdarma 1 Web kurzu
Online přihlášení
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (červen) 30.06.2023 01.06.2023 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (červenec) 30.06.2023 01.07.2023 zdarma 19 Web kurzu
Online přihlášení
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (srpen) 30.06.2023 01.08.2023 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Pedagogická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Program GeoGebra ve výuce matematiky I 04.06.2023 09.06.2023 1 600 Kč / kurz 6 Online přihlášení
Příměstský tábor s matematickým zaměřením - téma "Pirátské dobrodružství" 11.06.2023 10.07.2023 2 500 Kč / kurz 6 Online přihlášení
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 23 Web kurzu
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 21 Web kurzu
Studium pro asistenty pedagoga I 21.07.2023 01.09.2023 9 000 Kč / semestr 16 Web kurzu
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 21.07.2023 01.09.2023 12 000 Kč / semestr 9 Web kurzu
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 22 Web kurzu
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ 31.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 24 Web kurzu
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace o další předmět) 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 18 Web kurzu
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 17 Web kurzu
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ) 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 29 Web kurzu
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 8 Web kurzu
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele českého jazyka a literatury pro SŠ) 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 13 Web kurzu
Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ 21.07.2023 01.09.2023 9 500 Kč / semestr 19 Web kurzu
Zdravotník zotavovacích akcí 04.10.2023 20.10.2023 3 700 Kč / kurz 24 Online přihlášení
Metodika adaptačních kurzů 12.11.2023 25.11.2023 3 700 Kč / kurz 20 Online přihlášení
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 31.10.2023 01.02.2024 15 000 Kč / semestr 47 Web kurzu
Metodik prevence sociálně patologických jevů 31.10.2023 01.02.2024 7 500 Kč / semestr 24 Web kurzu
Přírodovědecká fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty 12.09.2022 19.09.2022 300 Kč / kurz 18 Web kurzu
Online přihlášení
Molekulární biologie v Budějicích (MOLBIB) 09.06.2023 05.06.2023 zdarma 2 Web kurzu
Online přihlášení
Příměstský tábor s Přírodovědou neomezeno 24.07.2023 2 500 Kč / kurz 16 Online přihlášení
Příměstský tábor s Přírodovědou neomezeno 31.07.2023 2 500 Kč / kurz 16 Online přihlášení
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty 12.09.2022 13.09.2023 300 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět 19.09.2022 25.09.2023 6 455 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ 19.09.2022 25.09.2023 5 355 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět 19.09.2022 25.09.2023 4 840 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ 19.09.2022 25.09.2023 4 860 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět 19.09.2022 25.09.2023 4 840 Kč / semestr 6 Web kurzu
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ 19.09.2022 25.09.2023 4 860 Kč / semestr 7 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět 19.09.2022 25.09.2023 5 480 Kč / semestr 2 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ 19.09.2022 25.09.2023 6 235 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět 19.09.2022 25.09.2023 4 840 Kč / semestr 7 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ 19.09.2022 25.09.2023 4 860 Kč / semestr 6 Web kurzu
Online přihlášení
Teologická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času 31.08.2022 03.09.2022 14 000 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství 31.08.2022 03.09.2022 28 000 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Kurz anglického jazyka - mírně pokročilí 19.09.2022 26.09.2022 3 500 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Kurz pro studenty ETS neomezeno 29.09.2022 5 000 Kč / kurz 3
Filosofie pro děti (starší děti) 26.09.2022 03.10.2022 1 500 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Klíčové elementy pastorace papeže Františka ve světle církevních dokumentů: bratrství a synodalita 07.10.2022 14.10.2022 400 Kč / kurz 5 Web kurzu
Online přihlášení
Španělština pro seniory 11 15.02.2023 22.02.2023 1 000 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Naši prezidenti 20.02.2023 27.02.2023 600 Kč / kurz 1 Web kurzu
Online přihlášení
Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska 07.03.2023 14.03.2023 950 Kč / kurz 2 Web kurzu
Online přihlášení
Spiritualita v sociální práci se seniory - kurz pro duchovní a laiky 16.05.2023 23.05.2023 --- 3 Online přihlášení
Kriminologie, kriminalistika a viktimologie pro sociální práci 19.05.2023 27.05.2023 650 Kč / kurz 1 Web kurzu
Online přihlášení
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - elementary 20.05.2023 27.05.2023 800 Kč / kurz 4 Web kurzu
Online přihlášení
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced 27.05.2023 03.06.2023 800 Kč / kurz 1 Web kurzu
Online přihlášení
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času 31.08.2023 09.09.2023 14 000 Kč / kurz 30 Web kurzu
Online přihlášení
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství 31.08.2023 09.09.2023 28 000 Kč / kurz 30 Web kurzu
Online přihlášení
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu 13.09.2023 13.09.2023 1 800 Kč / kurz 31 Web kurzu
Online přihlášení
Filosofie pro děti (starší děti) 25.09.2023 25.09.2023 1 500 Kč / kurz 8 Web kurzu
Naše první dámy vybraných význačných postav českých dějin 02.10.2023 02.10.2023 800 Kč / kurz 121 Web kurzu
Online přihlášení
Hravé a zábavné čtení ? dětský čtenářský kroužek 26.09.2023 03.10.2023 650 Kč / kurz 8 Web kurzu
Osmanská říše: oponent i tajemství 05.10.2023 05.10.2023 700 Kč / kurz 31 Web kurzu
Online přihlášení
Zdravotně sociální fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Angličtina pro lékaře a zdravotníky 10.10.2022 18.10.2022 1 600 Kč / kurz obsazeno Tisk přihlášky
Kvalita života. Gemmoterapie - přírodní léčba pupeny, základní kurz 11.01.2023 18.01.2023 800 Kč / kurz obsazeno Tisk přihlášky
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - České Budějovice 21.01.2023 24.01.2023 800 Kč / kurz 15 Tisk přihlášky
Kvalita života. Čas v nás 27.01.2023 27.01.2023 50 Kč / kurz 2 Tisk přihlášky
Kvalita života. Gemmoterapie - přírodní léčba pupeny, navazující kurz 27.01.2023 01.02.2023 800 Kč / kurz obsazeno Tisk přihlášky
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavení kanál - Tábor (teoretická výuka) 22.01.2023 07.02.2023 800 Kč / kurz 14 Tisk přihlášky
Kvalita života. Z historie jižních Čech - Tábor 11.02.2023 21.02.2023 700 Kč / kurz 1 Tisk přihlášky
Divadelní dílna, kurz dramatické výchovy 31.01.2023 24.02.2023 1 000 Kč / kurz 2 Tisk přihlášky
Kvalita života. Ze života našich předků - České Budějovice 20.02.2023 27.02.2023 700 Kč / kurz 14 Tisk přihlášky
Šumava známá a neznámá. Šumava na Kohoutím kříži a na snímcích Fotoateliéru Seidel 14.02.2023 24.03.2023 1 000 Kč / kurz 8 Tisk přihlášky
Letní příměstský tábor Dětské univerzity: "Malý zdravotník" 25.06.2023 10.07.2023 2 500 Kč / kurz obsazeno Tisk přihlášky
Letní škola klinické anatomie 06.08.2023 24.08.2023 5 500 Kč / kurz 28 Online přihlášení
Dětská univerzita - 1. ročník 31.07.2023 23.09.2023 2 500 Kč / semestr 22 Tisk přihlášky
Zemědělská fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Pivovarník (29-100-H) (29-099-H) (29-059-H) neomezeno 02.01.2023 42 000 Kč / kurz 7 Online přihlášení
Výroba piva - domovárečná technologie neomezeno 02.01.2023 3 500 Kč / kurz 7 Online přihlášení
Výroba piva - profesionální technologie neomezeno 02.01.2023 2 500 Kč / kurz 7 Online přihlášení
Výroba piva a sanitace varny neomezeno 02.01.2023 5 000 Kč / kurz 5 Online přihlášení