Kurzy pro veřejnost

 
Akademická knihovna
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Course on handling information - for students neomezeno 01.01.2021 zdarma 499 Online přihlášení
Fakulta rybářství a ochrany vod
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Osobnostně sociální rozvoj předškolního pedagoga aneb Pedagogický koktejl pro udržitelný rozvoj neomezeno 24.09.2021 2 000 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Filozofická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Dějiny anglické literatury II /výuka v anglickém jazyce/ 05.09.2021 29.09.2021 200 Kč / semestr 10
Dějiny pravěku 05.09.2021 29.09.2021 200 Kč / semestr 10
Etnoarcheologie 05.09.2021 29.09.2021 200 Kč / semestr 8
Hlavní herecké a režisérské strategie divadla 20. století 05.09.2021 29.09.2021 200 Kč / semestr 10
Hmotná kultura raně středověkého hradiště 05.09.2021 29.09.2021 200 Kč / semestr 5
Mezinárodní právo 05.09.2021 29.09.2021 200 Kč / semestr 10
Úvod do křesťanské a profánní ikonografie I 05.09.2021 29.09.2021 200 Kč / semestr obsazeno
Analýza diskurzu pro učitele I 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 3
Archeobotanika pro archeology 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 9
Dějiny románských zemí I 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 9
Obchodní právo 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 10
Teorie umělecké kritiky I 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 5
Vývojové tendence současné literatury německy mluvících zemí (Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur) - výuka v NJ 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 5
Česká literatura 2. poloviny 20. století I 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 15
Úvod do českého práva I 05.09.2021 30.09.2021 200 Kč / semestr 10
Evropa v raném středověku 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 10
Evropské a české umění středověku (1000 - 1500) 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 2
Evropské dějiny a zdroje moderní kulturní identity 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 10
Problematika národnostních menšin ve střední Evropě 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 5
Sociokulturní dějiny střední Evropy 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 4
Sociokulturní rámce moderní každodennosti 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 10
Věda v moderní kultuře 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 5
Základy obecné lingvistiky 05.09.2021 01.10.2021 200 Kč / semestr 8
Dějiny lidských práv I 05.09.2021 04.10.2021 200 Kč / semestr 10
Dějiny východní Evropy I 05.09.2021 04.10.2021 200 Kč / semestr 10
Estetika literárního hororu 05.09.2021 04.10.2021 200 Kč / semestr 5
Interkulturní komunikace 05.09.2021 04.10.2021 200 Kč / semestr 5
Numismatika a metrologie 05.09.2021 04.10.2021 200 Kč / semestr 10
Vybrané kapitoly z české stylistiky 05.09.2021 04.10.2021 200 Kč / semestr 5
Česká literatura 1. poloviny 20. století I 05.09.2021 04.10.2021 200 Kč / semestr 14
Praktická genealogie 17.09.2021 05.10.2021 600 Kč / semestr 12 Online přihlášení
Akademický proseminář metodologický 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 5
Cesty vzdělanosti v českých zemích od středověku do počátku 20. století 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 9
Dějiny americké literatury II /výuka v anglickém jazyce/ 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 10
Dějiny anglosaského kritického myšlení I 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 9
Kontrastivní lingvistika češtiny a němčiny (Kontrastive Linguistik des Tschechischen und des Deutschen) - výuka v NJ 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 5
Kulturní vztahy Itálie a Záalpí 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 5
Politika a společnost - ČR a německy mluvící země 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 5
Pomocné vědy historické 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 20
Problém estetického soudu a estetických pojmů v moderním estetickém myšlení 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 10
Starověké, raně křesťanské a byzantské umění 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 5
Typologie popkulturního hrdiny a antihrdiny 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 5
Vývojová poetika a sémantika populární kultury I 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 5
Česká literatura 19. století I 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 15
Úvod do archeologie I 05.09.2021 05.10.2021 200 Kč / semestr 9
Římské importy a interregionální kontakty v barbariku 05.09.2021 06.10.2021 200 Kč / semestr 10
Základní kurz dějin umění I 06.09.2020 07.10.2021 200 Kč / semestr 6
Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy I 05.09.2021 08.10.2021 200 Kč / semestr 4
Goethe centrum
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka 23.08.2021 01.09.2021 25 900 Kč / kurz 10 Web kurzu
Online přihlášení
Konversation C1 13.09.2021 27.09.2021 3 790 Kč / semestr 8 Web kurzu
Standardní kurz němčiny A1/3 13.09.2021 27.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny A2/1 13.09.2021 27.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny A2/4 13.09.2021 27.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny B1/2 13.09.2021 27.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Standardní kurz němčiny B2/D 13.09.2021 27.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny B2/F 13.09.2021 27.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Vorbereitung Goethe-Zertifikat B1 13.09.2021 27.09.2021 3 990 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Gastronomie A2 13.09.2021 29.09.2021 3 790 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Němčina pro děti I. 13.09.2021 29.09.2021 1 990 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny A1/1 13.09.2021 29.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny B1/4 13.09.2021 29.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Standardní kurz němčiny B1/4 13.09.2021 29.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Wirtschaft B2 13.09.2021 29.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Němčina pro děti II. 13.09.2021 30.09.2021 1 990 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny A1/4 13.09.2021 30.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny A2/2 13.09.2021 30.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny B1/3 13.09.2021 30.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Standardní kurz němčiny B2/B 13.09.2021 30.09.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Übersetzen C1 13.09.2021 30.09.2021 3 790 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Kreatives Schreiben C1 13.09.2021 04.10.2021 3 790 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Medizin B2 13.09.2021 05.10.2021 3 790 Kč / semestr 8 Web kurzu
Standardní kurz němčiny A1/2 13.09.2021 05.10.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny A2/3 13.09.2021 05.10.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny B1/1 13.09.2021 05.10.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny B2/C 13.09.2021 05.10.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Standardní kurz němčiny B2/E 13.09.2021 05.10.2021 3 490 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Vorbereitung Goethe-Zertifikat B2 13.09.2021 05.10.2021 3 990 Kč / semestr 8 Web kurzu
Online přihlášení
Kariérní centrum
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
20/09/2021 9:00 Individuální konzultace 20.09.2021 20.09.2021 zdarma 1 Web kurzu
Online přihlášení
11/10/2021 9:00 Individuální konzultace 11.10.2021 11.10.2021 zdarma 1 Web kurzu
Online přihlášení
13/10/2021 15:00 JÁ jako osobní značka 13.10.2021 13.10.2021 zdarma 11 Web kurzu
Online přihlášení
18/10/2021 9:00 Individuální konzultace 18.10.2021 18.10.2021 zdarma 1 Web kurzu
Online přihlášení
19/10/2021 9:00 Individuální konzultace 19.10.2021 19.10.2021 zdarma 1 Web kurzu
Online přihlášení
20/10/2021 15:00 Tvoje CV aneb jak se v tom neutopit 21.10.2020 20.10.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
25/10/2021 9:00 Individuální konzultace 25.10.2021 25.10.2021 zdarma 1 Web kurzu
Online přihlášení
03/11/2021 15:00 LinkedIn - I am IN 1. část 03.11.2021 03.11.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
10/11/2021 15:00 LinkedIn - I am IN 2. část 10.11.2021 10.11.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
16/11/2021 15:00 Pohovor levou zadní 17.03.2021 16.11.2021 zdarma 30 Web kurzu
Online přihlášení
24/11/2021 15:00 Pracovně-právní problematika 24.11.2021 24.11.2021 zdarma 18 Web kurzu
Online přihlášení
1/12/2021 15:00 Podnikání 01.12.2021 01.12.2021 zdarma 17 Web kurzu
Online přihlášení
8/12/2021 15:00 Flexibilní formy práce, životní cyklus kariéry 08.12.2021 08.12.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Pedagogická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Jogové rehabilitační cvičení - středeční kurz 22.09.2021 29.09.2021 900 Kč / kurz obsazeno Online přihlášení
Jogové rehabilitační cvičení - úterní kurz 22.09.2021 05.10.2021 900 Kč / kurz 18 Online přihlášení
Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ 28.09.2021 08.10.2021 1 600 Kč / kurz 12 Online přihlášení
Základy programování na 1. stupni ZŠ (on-line kurz) 30.09.2021 12.10.2021 1 600 Kč / kurz 6 Online přihlášení
Programování v jazyce Python - začátečníci 19.10.2021 27.10.2021 2 750 Kč / kurz 10 Online přihlášení
Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ 31.10.2021 12.11.2021 1 600 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 30.11.2021 01.02.2022 10 000 Kč / semestr 119 Web kurzu
Metodik prevence sociálně patologických jevů 30.11.2021 01.02.2022 7 500 Kč / semestr 14 Web kurzu
Studium pro výchovné poradce 30.11.2021 01.02.2022 7 000 Kč / semestr 36 Web kurzu
Učitelství pro 1. stupeň základních škol 30.11.2021 01.02.2022 10 000 Kč / semestr 119 Web kurzu
Přírodovědecká fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 01.10.2020 4 840 Kč / semestr 7 Web kurzu
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 01.10.2020 4 860 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 01.10.2020 5 480 Kč / semestr 6 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 01.10.2020 6 235 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 01.10.2020 4 840 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 01.10.2020 4 860 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 01.02.2021 6 455 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 01.02.2021 5 355 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 01.02.2021 4 840 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 01.02.2021 4 860 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Týden se současnou biologií (TSSB) 17.05.2020 30.08.2021 zdarma 16 Web kurzu
Online přihlášení
Podzimní botanický víkend na Šumavě neomezeno 17.09.2021 zdarma 50 Web kurzu
Online přihlášení
Dětský přírodovědný kroužek 21/22 neomezeno 20.09.2021 1 200 Kč / kurz 20 Web kurzu
Online přihlášení
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty 15.09.2021 20.09.2021 300 Kč / kurz 23 Web kurzu
Online přihlášení
Metody řešení úloh SŠ 27.09.2021 30.09.2021 zdarma 100 Online přihlášení
Kolem Blažejovic - botanická exkurze 02.10.2021 02.10.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Podzimní příroda je nejhezčí v kaňonech řek - údolím Vltavy z Třísova do Boršova - Botanická exkurze 08.10.2021 09.10.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Okolo Trocnova - Botanická exkurze 10.10.2021 10.10.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Malše pod Kaplicí - Botanická exkurze 15.10.2021 16.10.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Na Radomilickou mokřinu a okolí - Botanická exkurze 13.11.2021 13.11.2021 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Zpátky do lavic - Přednáškový víkend neomezeno 27.11.2021 zdarma 50 Web kurzu
Online přihlášení
Teologická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Arteterapie - vývoj lidské kresby 18.09.2021 19.09.2020 2 100 Kč / kurz 1 Web kurzu
Online přihlášení
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času 31.08.2021 04.09.2021 8 000 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství 31.08.2021 04.09.2021 16 000 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Španělština pro seniory 8 22.09.2021 29.09.2021 600 Kč / kurz 10 Online přihlášení
Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz IV. 01.10.2021 01.10.2021 600 Kč / semestr 15 Web kurzu
Online přihlášení
Filosofie pro děti (starší děti) 27.09.2021 04.10.2021 1 500 Kč / kurz 10 Web kurzu
Take It Jeasy! Populismus v české církvi 27.09.2021 04.10.2021 850 Kč / kurz 20 Online přihlášení
Úvod do pedagogiky Franze Ketta 08.10.2021 08.10.2021 3 800 Kč / kurz 29 Web kurzu
Online přihlášení
Filosofie pro děti (mladší děti) 04.10.2021 11.10.2021 1 500 Kč / kurz 10 Web kurzu
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - elementary 22.10.2021 30.10.2021 800 Kč / kurz 5 Online přihlášení
České dějiny v kostce 12.11.2021 12.11.2021 1 500 Kč / kurz obsazeno Online přihlášení
Arteterapie - vývoj lidské kresby (listopad) 08.11.2021 13.11.2021 2 100 Kč / kurz 10 Web kurzu
Online přihlášení
Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát 19.11.2021 27.11.2021 800 Kč / kurz 12 Online přihlášení
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced 19.11.2021 27.11.2021 800 Kč / kurz 12 Online přihlášení
Syndrom vyhoření a jeho prevence 07.01.2022 15.01.2022 800 Kč / kurz 13 Online přihlášení
Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní vzdělávání 21.01.2022 21.01.2022 15 300 Kč / kurz 30 Web kurzu
Online přihlášení
Psychologické aspekty vedení a řízení lidí 14.01.2022 22.01.2022 800 Kč / kurz 6 Online přihlášení
Psychologické aspekty sebekoučování a osobního timemanagementu 28.01.2022 05.02.2022 1 600 Kč / kurz 12 Online přihlášení
JEDNODUŠE, POMALU A SPOLU - příspěvek pedagogiky Franze Ketta k aktuálním otázkám vzdělávání s dílnami osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. 07.06.2022 17.06.2022 1 800 Kč / kurz 70 Web kurzu
Online přihlášení
Zdravotně sociální fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavební kanál - Tábor 10.11.2020 20.04.2021 800 Kč / semestr obsazeno Tisk přihlášky
Nordic walking v praxi 28.10.2021 02.10.2021 160 Kč / kurz 11 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Laická první pomoc při bolestech pohybového aparátu 10.10.2021 16.10.2021 160 Kč / kurz 12 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Snoezelen 06.10.2021 20.10.2021 400 Kč / kurz 10 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Správnou výživou ke zdraví, a třeba i do plavek 17.10.2021 23.10.2021 160 Kč / kurz 12 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Bazální stimulace - v čem nám může pomoci 17.11.2021 24.11.2021 400 Kč / kurz 10 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Zemědělská fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Pivovarník - sladovník neomezeno 02.02.2021 42 000 Kč / kurz 2 Online přihlášení
Výroba piva - Erasmus 15.12.2020 02.02.2021 2 600 Kč / kurz 3 Online přihlášení
Výroba piva - profesionální technologie neomezeno 02.02.2021 2 500 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Výroba piva a sanitace varny neomezeno 02.02.2021 5 000 Kč / kurz 5 Online přihlášení
Výroba piva - domovárečná technologie neomezeno 08.02.2021 3 500 Kč / kurz 2 Online přihlášení