Kurzy pro veřejnost

 
Akademická knihovna
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Course on handling information - for students neomezeno 01.01.2021 zdarma 498 Online přihlášení
Kurz práce s informacemi - pro studenty neomezeno 29.09.2021 zdarma 498 Online přihlášení
E-learning (online vzdělávání)
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Filosofická etika 1 neomezeno 01.12.2021 400 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Filosofická etika 2 neomezeno 01.12.2021 400 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Filosofická etika 3 neomezeno 01.12.2021 400 Kč / kurz 48 Web kurzu
Online přihlášení
Islámské umění neomezeno 01.12.2021 300 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Latina 1 neomezeno 01.12.2021 500 Kč / kurz 46 Web kurzu
Online přihlášení
Latina 2 neomezeno 01.12.2021 500 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Latina 3 neomezeno 01.12.2021 500 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
MOOC: Lidská práva: Přístupy a výklady neomezeno 01.12.2021 --- 50 Web kurzu
Online přihlášení
MOOC: Pedagogové ve starověku neomezeno 01.12.2021 --- 50 Web kurzu
Online přihlášení
Základní filosofické pojmy I neomezeno 01.12.2021 --- 47 Web kurzu
Online přihlášení
Základní filosofické pojmy II. neomezeno 01.12.2021 50 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Základy Kanta neomezeno 01.12.2021 300 Kč / kurz 49 Web kurzu
Online přihlášení
Fakulta rybářství a ochrany vod
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
23. Sympozium Mezinárodní Astakologické Společnosti 31.05.2022 20.06.2022 --- 200 Web kurzu
English summer camp - On holiday - at the hotel 30.06.2021 11.07.2022 3 900 Kč / kurz 7 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 1 22.07.2022 26.07.2022 2 900 Kč / kurz 2 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 2 22.07.2022 26.07.2022 2 900 Kč / kurz 12 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 3 22.07.2022 26.07.2022 2 900 Kč / kurz 13 Online přihlášení
OSR KOKTEJL 1 BONUS - POUZE PŘEDNÁŠKA Marka Hermana - Zvyky a rituály 30.06.2021 26.07.2022 600 Kč / kurz 36 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 4 22.07.2022 28.07.2022 2 900 Kč / kurz 1 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 5 22.07.2022 28.07.2022 2 900 Kč / kurz 20 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 6 22.07.2022 28.07.2022 2 900 Kč / kurz 18 Online přihlášení
OSR KOKTEJL 4 BONUS - POUZE PŘEDNÁŠKA Jana Svobody - Lidský vztah jako základ pro řešení problémů 30.06.2021 28.07.2022 600 Kč / kurz 26 Online přihlášení
IND - KOKTEJL 7 22.07.2022 01.08.2022 2 900 Kč / kurz 18 Online přihlášení
OSR - KOKTEJL 8 22.07.2022 01.08.2022 2 900 Kč / kurz 18 Online přihlášení
OSR KOKTEJL 7 BONUS - POUZE PŘEDNÁŠKA Zdeňka Martínka - Jak jednat s dětmi v náročných situacích 30.06.2021 01.08.2022 600 Kč / kurz 38 Online přihlášení
Příměstský tábor FROV JU - Migrace ryb 31.07.2022 08.08.2022 1 600 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Příměstský tábor FROV JU - Migrace ryb 31.07.2022 15.08.2022 1 600 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Kurz zpracování ryb s certifikátem 13.08.2022 20.08.2022 3 000 Kč / kurz 6 Web kurzu
Letní řemeslný příměstský tábor DU FROV JU 31.07.2022 22.08.2022 2 100 Kč / kurz 17 Online přihlášení
XX. toxikologická koference "TOXICITA A BIODEGRADABILITA ODPADŮ A LÁTEK VÝZNAMNÝCH VE VODNÍM PROSTŘEDÍ" 15.06.2022 24.08.2022 3 000 Kč / kurz 30
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 09.09.2022 16.09.2022 3 000 Kč / kurz 6 Web kurzu
Kurz zpracování ryb pro pokročilé 30.09.2022 07.10.2022 3 000 Kč / kurz 6 Web kurzu
Kurz zpracování ryb pro pokročilé 05.11.2022 12.11.2022 3 000 Kč / kurz 6 Web kurzu
Kurz zpracování ryb s certifikátem 25.11.2022 02.12.2022 3 000 Kč / kurz 6 Web kurzu
Filozofická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Antická vzdělanost I 16.09.2022 29.09.2022 200 Kč / semestr 3 Online přihlášení
Dějiny románských zemí I 16.09.2022 29.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Základní kurz dějin umění I 16.09.2022 29.09.2022 200 Kč / semestr 4 Online přihlášení
Evropské a české umění středověku (1000 - 1500) 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Evropské dějiny a zdroje moderní kulturní identity 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy I 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Přehled vývoje románských literatur II 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Sociokulturní rámce moderní každodennosti 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Základy obecné lingvistiky 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Česká literatura 19. století I 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 10 Online přihlášení
Úvod do klasické archeologie 16.09.2022 30.09.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Genealogie 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 8 Online přihlášení
Numismatika a metrologie 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 10 Online přihlášení
Politika a společnost - ČR a německy mluvící země 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 4 Online přihlášení
Rekatolizace, náboženské emigrace a konverze - významné fenomény raně novověkých dějin 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 10 Online přihlášení
Vybrané kapitoly z české stylistiky 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Základy politologie 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 4 Online přihlášení
Česká literatura 1. poloviny 20. století I 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 10 Online přihlášení
Česká literatura 2. poloviny 20. století I 16.09.2022 03.10.2022 200 Kč / semestr 15 Online přihlášení
Život vesnického obyvatelstva od poloviny 17. až do počátku 20. století 16.09.2022 04.10.2022 600 Kč / semestr 39 Online přihlášení
Architektura renesance a manýrismu 16.09.2022 04.10.2022 200 Kč / semestr 3 Online přihlášení
Cesty vzdělanosti v českých zemích od středověku do počátku 20. století 16.09.2022 04.10.2022 200 Kč / semestr 10 Online přihlášení
Dějiny evropské rodiny I 16.09.2022 04.10.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Pomocné vědy historické 16.09.2022 04.10.2022 200 Kč / semestr 20 Online přihlášení
Úvod do archeologie I 16.09.2022 04.10.2022 200 Kč / semestr 10 Online přihlášení
Dějiny anglosaského kritického myšlení I 16.09.2022 05.10.2022 200 Kč / semestr 10 Online přihlášení
Dějiny pravěku 16.09.2022 05.10.2022 200 Kč / semestr 9 Online přihlášení
Habsburkové v dějinách Evropy I 16.09.2022 05.10.2022 200 Kč / semestr 2 Online přihlášení
Hmotná kultura raně středověkého hradiště 16.09.2022 05.10.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Věda v moderní kultuře 16.09.2022 05.10.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Úvod do fyzické antropologie 16.09.2022 07.10.2022 200 Kč / semestr 5 Online přihlášení
Goethe centrum
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka 26.08.2022 01.09.2022 29 900 Kč / kurz 14 Web kurzu
Online přihlášení
Vademecum I. Basiswissen Deutsch als Fremdsprache 12.09.2022 29.09.2022 7 900 Kč / kurz 14 Web kurzu
Online přihlášení
Vademecum II. Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene 12.09.2022 29.09.2022 7 900 Kč / kurz 10 Web kurzu
Online přihlášení
Kariérní centrum
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Individuální konzultace - kariéra, osobní růst (červen-září) 30.09.2022 30.09.2022 zdarma 28 Web kurzu
Online přihlášení
12/10/2022 15:00 Trh práce 12.10.2022 12.10.2022 zdarma 18 Web kurzu
Online přihlášení
19/10/2022 15:00 Jak na nápad - design thinking 19.10.2022 19.10.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
20/10/2022 15:00 Prodej to! 20.10.2022 20.10.2022 zdarma 19 Web kurzu
Online přihlášení
26/10/2022 15:00 Online marketing a práce v marketingu 26.10.2022 26.10.2022 zdarma 17 Web kurzu
Online přihlášení
27/10/2022 15:00 Kritické myšlení 27.10.2022 27.10.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
02/11/2022 15:00 Tvoje CV aneb jak se v tom neutopit 02.11.2022 02.11.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
03/11/2022 8:00 Skvěle placená práce v IT je tu i pro TEBE 03.11.2022 03.11.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
10/11/2022 8:00 Komunikuj jako profík 10.11.2022 10.11.2022 zdarma 18 Web kurzu
Online přihlášení
15/11/2022 15:00 LinkedIN 15.11.2022 15.11.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
23/11/2022 15:00 Quality management 23.11.2022 23.11.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
24/11/2022 15:00 Time management 24.11.2022 24.11.2022 zdarma 19 Web kurzu
Online přihlášení
30/11/2022 15:00 Setkání s personalisty 30.11.2022 30.11.2022 zdarma 19 Web kurzu
Online přihlášení
01/12/2022 15:00 Práce konzultanta strategických podnikatelských aktivit 01.12.2022 01.12.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
07/12/2022 15:00 Práce v korporátu 07.12.2022 07.12.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
08/12/2022 15:00 Wellbeing 08.12.2022 08.12.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Pedagogická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Aktuální změny v ŠVP ZV tzv. "Malá revize" - praktický kurz aktuálních změn v ŠVP ZV (on-line kurz) 08.06.2022 10.06.2022 2 200 Kč / kurz 18 Online přihlášení
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 21 Web kurzu
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Studium pro asistenty pedagoga I 21.07.2022 01.09.2022 9 000 Kč / semestr 27 Web kurzu
Studium pro asistenty pedagoga II 21.07.2022 01.09.2022 9 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Studium pro výchovné poradce 21.07.2022 01.09.2022 7 000 Kč / semestr 15 Web kurzu
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) 21.07.2022 01.09.2022 9 000 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 23 Web kurzu
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 17 Web kurzu
Učitelství pro mateřské školy 21.07.2022 01.09.2022 9 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 20 Web kurzu
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně základní školy) 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ) 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 27 Web kurzu
Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 15 Web kurzu
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ 21.07.2022 01.09.2022 95 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. stupně ZŠ) 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 9 Web kurzu
Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ 21.07.2022 01.09.2022 9 500 Kč / semestr 23 Web kurzu
Zdravotník zotavovacích akcí 07.10.2022 14.10.2022 3 700 Kč / kurz 16 Online přihlášení
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 31.10.2022 01.02.2023 10 000 Kč / semestr 64 Web kurzu
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) 31.10.2022 01.02.2023 9 500 Kč / semestr 20 Web kurzu
Učitelství pro 1. stupeň základních škol 31.10.2022 01.02.2023 10 000 Kč / semestr 120 Web kurzu
Studium v oblasti pedagogických věd-speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky 31.05.2023 01.09.2023 8 000 Kč / semestr 28 Web kurzu
Přírodovědecká fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Údolí Vltavy u Purkarce 09.04.2022 09.04.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Na medvěda (medvědici) a jarní kytky k Otavě 23.04.2022 23.04.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Údolím Zlatého potoka na kohátku 30.04.2022 30.04.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Jarní botanický víkend v Sušici 06.05.2022 06.05.2022 zdarma 14 Web kurzu
Online přihlášení
Nejen do města zajímavých sleziníků?  Bechyně a údolí Lužnice 30.04.2022 07.05.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Na vrch Hrad u Želnavy 14.05.2022 14.05.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Po hrázích rybníků v okolí Malých Chrášťan 21.05.2022 21.05.2022 zdarma 20 Web kurzu
Online přihlášení
Molekulární biologie v Budějicích (MOLBIB) 03.06.2022 06.06.2022 zdarma 15 Web kurzu
Online přihlášení
Laboratorní víkend pro středoškolské pedagogy 30.06.2022 25.06.2022 zdarma 18 Web kurzu
Online přihlášení
Příměstský tábor s Přírodovědou 30.06.2022 11.07.2022 1 650 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Příměstský tábor s Přírodovědou 01.08.2022 22.08.2022 1 650 Kč / kurz 3 Web kurzu
Online přihlášení
Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty 12.09.2022 19.09.2022 300 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 26.09.2022 6 455 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 26.09.2022 5 355 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství chemie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 26.09.2022 4 840 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství chemie pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 26.09.2022 4 860 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 26.09.2022 4 840 Kč / semestr 7 Web kurzu
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 26.09.2022 4 860 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 26.09.2022 5 480 Kč / semestr 3 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 26.09.2022 6 235 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 26.09.2022 4 840 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 26.09.2022 4 860 Kč / semestr 7 Web kurzu
Online přihlášení
Teologická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času 31.08.2021 04.09.2021 8 000 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství 31.08.2021 04.09.2021 16 000 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
České dějiny v kostce - Prachatice 14.02.2022 14.02.2022 750 Kč / semestr 8 Online přihlášení
Výtvarné techniky v historicko-kulturním kontextu 31.08.2022 07.09.2022 1 350 Kč / kurz 6 Web kurzu
Online přihlášení
Kurz pro vedoucí zájmových kroužků - studium pedagogiky k získání kvalifikace PVČ, který vykonává dílčí ped. činnost v zájmovém vzdělávání (40 h) 02.09.2022 10.09.2022 3 500 Kč / kurz 50 Web kurzu
Online přihlášení
Duchovní krajina Doudlebska a Novohradska 23.09.2022 01.10.2022 1 050 Kč / kurz 26 Web kurzu
Online přihlášení
Evropa ve spárech diktátorů 03.10.2022 03.10.2022 800 Kč / kurz 81 Web kurzu
Online přihlášení
Filosofie pro děti (starší děti) 26.09.2022 03.10.2022 1 500 Kč / kurz 10 Web kurzu
Čtení pro radost, čtení pro život 26.09.2022 04.10.2022 790 Kč / kurz 10 Web kurzu
Španělština pro seniory 10 27.09.2022 05.10.2022 700 Kč / kurz 10 Web kurzu
Online přihlášení
"Belle Époque" aneb Evropa mezi léty 1890-1914 03.10.2022 06.10.2022 700 Kč / kurz 4 Web kurzu
Online přihlášení
Táhneme za jeden provaz 13.10.2022 20.10.2022 970 Kč / kurz 10 Web kurzu
Zdravotně sociální fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Předporodní kurz 08.05.2022 11.05.2022 1 200 Kč / kurz 3 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Letní příměstský tábor Dětské univerzity: "Zdravotníci v akci" 26.06.2022 11.07.2022 2 400 Kč / kurz obsazeno Tisk přihlášky
Online přihlášení
Letní škola anatomie 14.07.2022 21.07.2022 3 000 Kč / kurz 25 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí 28.08.2022 10.09.2022 3 000 Kč / kurz 19 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Silní rodiče - Silné děti 02.10.2022 15.10.2022 1 800 Kč / kurz 13 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Zemědělská fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Pivovarník (29-100-H) (29-099-H) (29-059-H) neomezeno 03.01.2022 42 000 Kč / kurz 7 Online přihlášení
Výroba piva - Erasmus 15.12.2020 03.01.2022 2 600 Kč / kurz 3 Online přihlášení
Výroba piva - domovárečná technologie neomezeno 03.01.2022 3 500 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Výroba piva - profesionální technologie neomezeno 03.01.2022 2 500 Kč / kurz 3 Online přihlášení
Výroba piva a sanitace varny neomezeno 03.01.2022 5 000 Kč / kurz 5 Online přihlášení
Obchodování na čínských trzích neomezeno 29.09.2022 --- 15 Online přihlášení