Kurzy pro veřejnost

 
E-learning (online vzdělávání)
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Filosofická etika 1 neomezeno 16.03.2020 500 Kč / kurz 30 Web kurzu
Online přihlášení
Základní filosofické pojmy 1 neomezeno 16.03.2020 --- 30 Web kurzu
Online přihlášení
Základní filosofické pojmy 2 25.03.2020 25.03.2020 50 Kč / kurz 100 Online přihlášení
Ekonomická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Jak být úspěšný na trhu práce v seniorském věku neomezeno 11.10.2019 650 Kč / semestr 18
Fakulta rybářství a ochrany vod
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Dětská univerzita FROV JU - velikonoční program 05.04.2019 09.04.2020 500 Kč / kurz 16 Online přihlášení
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 09.04.2020 22.04.2020 zdarma obsazeno Online přihlášení
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 04.05.2020 13.05.2020 zdarma obsazeno Online přihlášení
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 08.06.2020 17.06.2020 zdarma obsazeno Online přihlášení
Mezinárodní letní škola 2020 - International Summer School 2020 31.03.2020 22.06.2020 1 500 Kč / kurz 20
Astakologická konference 15.06.2020 29.06.2020 --- 100
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! zaměřený pro levoruké 13.07.2020 22.07.2020 zdarma 8 Online přihlášení
Letní workshop pro pedagogy MŠ neomezeno 17.08.2020 --- 48 Online přihlášení
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 10.08.2020 19.08.2020 zdarma obsazeno Online přihlášení
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! zaměřený pro levoruké 07.09.2020 16.09.2020 zdarma 8 Online přihlášení
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 05.10.2020 14.10.2020 zdarma obsazeno Online přihlášení
Ichtyologická konference 15.06.2020 03.11.2020 --- 100
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 02.11.2020 11.11.2020 zdarma 7 Online přihlášení
Základní kurz pedagogiky Fr Ketta se zaměřením na předškolní vzdělávání 01.01.2019 13.11.2020 12 000 Kč / kurz 28 Online přihlášení
Česká rybářská a ichtyologická konference 15.06.2020 24.11.2020 --- 100
Kurz zpracování ryb - Co s rybou?! 23.11.2020 02.12.2020 zdarma 4 Online přihlášení
Filozofická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Člověk, dějiny, slovesnost neomezeno 21.02.2017 --- 4
Schwarzenbergové v českých a středoevropských kulturních dějinách 31.01.2020 17.02.2020 200 Kč / semestr 20
ČR a SRN v kontextu evropského integračního procesu 31.01.2020 17.02.2020 200 Kč / semestr 5
Česká literatura 1. poloviny 20. století II 31.01.2020 17.02.2020 200 Kč / semestr 7
Náboženství, víra, církve a společnost v českých zemích v období novověku (16. - 19. stol.) 31.01.2020 18.02.2020 200 Kč / semestr 4
Česká literatura 19. století II 31.01.2020 18.02.2020 200 Kč / semestr 9
Dějiny anglosaského kritického myšlení II 31.01.2020 19.02.2020 200 Kč / semestr 6
Dokumentace archeologických artefaktů 31.01.2020 20.02.2020 200 Kč / semestr 1
Evropské a české umění raného novověku (1500 - 1800) 31.01.2020 20.02.2020 200 Kč / semestr obsazeno
Rusko v IX. - XX. století 31.01.2020 20.02.2020 200 Kč / semestr 7
Základní kurz dějin umění II 31.01.2020 20.02.2020 200 Kč / semestr obsazeno
Česká literatura 2. poloviny 20. století II 31.01.2020 20.02.2020 200 Kč / semestr 8
Češi a Němci v srdci Evropy: historie, jazyk, kultura 21.02.2020 03.03.2020 600 Kč / semestr 45
Současné trendy ve výuce španělského jazyka 01.04.2020 08.04.2020 500 Kč / kurz 16
Goethe centrum
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Konverzace s rodilým mluvčím C1 10.02.2020 24.02.2020 3 790 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina A1/B 10.02.2020 24.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina A2/2 10.02.2020 24.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina A2/3 10.02.2020 24.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B2/3 10.02.2020 24.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Přípravný kurz Goethe-Zertifikat B2 10.02.2020 24.02.2020 3 990 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina A2/4 10.02.2020 25.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B1/2 10.02.2020 25.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B1/4 10.02.2020 25.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B2/1 10.02.2020 25.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B2/4 10.02.2020 25.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Germanica ludus - němčina pro děti 10.02.2020 26.02.2020 2 900 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina A1/C 10.02.2020 26.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B1/1 10.02.2020 26.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B2/2 10.02.2020 26.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Technika překladů C1 10.02.2020 26.02.2020 3 790 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Deutsch für Medizin und Pflege B1 10.02.2020 27.02.2020 3 790 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina A1/A 10.02.2020 27.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina A2/1 10.02.2020 27.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina B1/3 10.02.2020 27.02.2020 3 400 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Němčina pro seniory A1 10.02.2020 27.02.2020 1 990 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Přípravný kurz Goethe-Zertifikat B1 10.02.2020 27.02.2020 3 990 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Wirtschaftsdeutsch B1 10.02.2020 27.02.2020 3 790 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Pedagogická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Programování v jazyce Python (uskuteční se v náhradním termínu) 03.03.2020 13.03.2020 2 750 Kč / kurz 9 Online přihlášení
Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty I (uskuteční se v náhradním terminu)) 09.03.2020 20.03.2020 1 400 Kč / kurz 22 Online přihlášení
Zdravotník zotavovacích akcí (uskuteční se v náhradním termínu) 10.03.2020 20.03.2020 3 100 Kč / kurz obsazeno Web kurzu
Online přihlášení
Základy programování na 1. stupni ZŠ (uskuteční se v náhradním termínu) 10.03.2020 20.03.2020 1 400 Kč / kurz obsazeno Online přihlášení
Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (uskuteční se v náhradním termínu) 23.03.2020 03.04.2020 1 400 Kč / kurz 10 Online přihlášení
Vegetace a klima: Badatelská a terénní výuka k tématu role vegetace v životním prostředí člověka 13.04.2020 28.04.2020 1 850 Kč / kurz 19 Online přihlášení
Tvorba a editace notového záznamu na PC 06.05.2020 16.05.2020 1 400 Kč / kurz 15 Online přihlášení
Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 24.05.2020 04.06.2020 1 400 Kč / kurz 20 Online přihlášení
Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ 31.05.2020 01.09.2020 8 000 Kč / semestr 23 Web kurzu
Metodik prevence sociálně patologických jevů 31.05.2020 01.09.2020 7 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na středních školách 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 23 Web kurzu
Studium pro asistenty pedagoga I 31.05.2020 01.09.2020 9 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Studium pro asistenty pedagoga II 31.05.2020 01.09.2020 9 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Studium pro výchovné poradce 31.05.2020 01.09.2020 7 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 31.05.2020 01.09.2020 12 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Studium v oblasti pedagogických věd-Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 31.05.2020 01.09.2020 7 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Studium v oblasti pedagogických věd-speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky 31.05.2020 01.09.2020 8 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 000 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství fyziky pro SŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství informatiky pro SŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství matematiky pro SŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství pro 1. stupeň základních škol 31.05.2020 01.09.2020 10 000 Kč / semestr 90 Web kurzu
Učitelství pro mateřské školy 31.05.2020 01.09.2020 9 000 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 25 Web kurzu
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 20 Web kurzu
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 30 Web kurzu
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 15 Web kurzu
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ 31.05.2020 01.09.2020 9 500 Kč / semestr 15 Web kurzu
Přírodovědecká fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 30.03.2020 4 840 Kč / semestr 9 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství fyziky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 30.03.2020 4 860 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 30.03.2020 5 480 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství informatiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 30.03.2020 6 235 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět neomezeno 30.03.2020 4 840 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Učitelství matematiky pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ neomezeno 30.03.2020 4 860 Kč / semestr 10 Web kurzu
Online přihlášení
Teologická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času 16.09.2019 21.09.2019 4 000 Kč / semestr 6 Online přihlášení
Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství 16.09.2019 21.09.2019 4 000 Kč / semestr 8 Online přihlášení
Vzdělávací kurz pro akolyty 15.09.2019 05.10.2019 2 000 Kč / semestr 22 Online přihlášení
Vzdělávací kurz pro katechety 15.09.2019 05.10.2019 2 200 Kč / semestr 22 Online přihlášení
Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci 13.01.2020 20.01.2020 1 990 Kč / kurz 3 Online přihlášení
Italský jazyk a kultura - základy (Lingua e cultura italiana) 07.02.2020 12.02.2020 1 990 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Italský jazyk a kultura - pokročilí (Lingua e cultura italiana) 14.02.2020 18.02.2020 1 990 Kč / kurz 8 Online přihlášení
Španělština pro seniory 7 19.02.2020 19.02.2020 600 Kč / kurz 2 Online přihlášení
Trénování paměti - Štolcpartová 13.02.2020 20.02.2020 500 Kč / semestr 1 Online přihlášení
Péče o duchovní rozměr člověka - 2. semestr 21.02.2020 21.02.2020 600 Kč / semestr 14 Online přihlášení
Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz II. 14.02.2020 21.02.2020 600 Kč / semestr 6 Online přihlášení
Poutní cesta Via Nova 21.02.2020 25.02.2020 1 900 Kč / kurz obsazeno Online přihlášení
Rozmanitosti (nejen) z českých dějin a jejich výročí v roce 2020 - ČB 28.02.2020 02.03.2020 400 Kč / kurz 20 Online přihlášení
Duchovní doprovázení v životě křesťana 02.03.2020 05.03.2020 400 Kč / kurz obsazeno Online přihlášení
Dětská univerzita 06.03.2020 06.03.2020 500 Kč / semestr 20 Web kurzu
Rozmanitosti (nejen) z českých dějin a jejich výročí v roce 2020 - Prachatice 06.03.2020 09.03.2020 400 Kč / kurz 7 Online přihlášení
Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát 27.03.2020 04.04.2020 800 Kč / kurz 20 Online přihlášení
Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor 01.04.2020 16.05.2020 500 Kč / kurz 39 Online přihlášení
Stres management 22.05.2020 30.05.2020 1 600 Kč / kurz 14 Online přihlášení
Psychologické aspekty vedení a řízení lidí 05.06.2020 13.06.2020 800 Kč / kurz 19 Online přihlášení
JEDNODUŠE, POMALU A SPOLU - příspěvek pedagogiky Franze Ketta k aktuálním otázkám vzdělávání s dílnami osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. 15.05.2020 19.06.2020 1 800 Kč / kurz 70 Web kurzu
Online přihlášení
Zdravotně sociální fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavební kanál - České Budějovice 07.01.2020 14.01.2020 600 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Životní styl. Cesta za poznáním životních změn 07.01.2020 14.01.2020 600 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Kvalita života. Česko - německé vztahy v Čechách od počátků historie do dnešních dnů 10.01.2020 16.01.2020 700 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Kvalita života. Čas v nás 04.10.2019 31.01.2020 50 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Kvalita života. Ze života našich předků. Z historie Českých Budějovic 20.01.2020 03.02.2020 600 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavební kanál - Tábor 28.01.2020 04.02.2020 600 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Kurz digitální fotografie 22.10.2019 05.02.2020 800 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Péče o zdraví. Gemmoterapie - medicína pupenů, praktický kurz 20.09.2019 06.02.2020 600 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Angličtina pro lékaře a zdravotníky 10.10.2019 18.02.2020 800 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Šumava na Kohoutím kříži a na snímcích Fotoateliéru Seidel 10.02.2020 28.02.2020 700 Kč / semestr obsazeno Web kurzu
Intenzivní vyrovnávací jazykový kurz - anglický jazyk 23.02.2020 02.03.2020 1 200 Kč / kurz 12 Tisk přihlášky
Intenzivní vyrovnávací jazykový kurz - německý jazyk 23.02.2020 02.03.2020 1 200 Kč / kurz 16 Tisk přihlášky
Předporodní příprava 01.03.2020 04.03.2020 800 Kč / kurz 9 Online přihlášení
Základy první pomoci: Nejčastější akutní stavy v dětském věku 19.03.2020 21.03.2020 50 Kč / kurz 13 Online přihlášení
Předporodní příprava 26.04.2020 29.04.2020 800 Kč / kurz 10 Online přihlášení
Zemědělská fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Odborná exkurze na Účelovém zařízení ZF neomezeno 01.01.2020 zdarma 30 Online přihlášení
Pracovník varny pivovaru (kód: 29-059-H) zkouška profesní kvalifikace neomezeno 01.01.2020 5 500 Kč / kurz 5 Online přihlášení
Udržitelné stravování (šetrné pro přírodu, pokladnu i lidi) neomezeno 01.01.2020 1 850 Kč / kurz 20 Online přihlášení
Výroba piva - domovárečná technologie neomezeno 15.01.2020 3 500 Kč / kurz 3 Online přihlášení
Výroba piva - profesionální technologie neomezeno 15.01.2020 2 500 Kč / kurz 5 Online přihlášení
Výroba piva a sanitace varny neomezeno 15.01.2020 5 000 Kč / kurz 5 Online přihlášení
Pracovník varny pivovaru (kód: 29-059-H) akreditovaný kurz neomezeno 02.03.2020 42 000 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Výroba piva - Erasmus 15.12.2020 03.03.2020 2 600 Kč / kurz 3 Online přihlášení
Význam sýrů ve výživě člověka 13.03.2020 16.03.2020 50 Kč / kurz 10 Online přihlášení
Jak nakupovat potraviny - masné a mléčné výrobky - zbožíznalství. 11.03.2020 18.03.2020 100 Kč / kurz 18 Online přihlášení
Výroba tepelně opracovaných masných výrobků 12.03.2020 19.03.2020 990 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Výroba tepelně neopracovaných masných výrobků 13.03.2020 20.03.2020 990 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Výroba tepelně opracovaných masných výrobků 19.03.2020 26.03.2020 990 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Výroba tepelně neopracovaných masných výrobků 20.03.2020 27.03.2020 990 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Jak nakupovat potraviny - masné a mléčné výrobky - zbožíznalství. Interpretace nutričních hodnot na obalech potravin 25.03.2020 01.04.2020 100 Kč / kurz 18 Online přihlášení
Mikroorganismy a jejich význam 10.04.2020 17.04.2020 100 Kč / kurz 20 Online přihlášení
Poznávání a základy pěstování pícnin 17.04.2020 17.04.2020 zdarma 24 Online přihlášení
Pěstujeme léčivé rostliny 14.04.2020 17.04.2020 100 Kč / semestr 9 Online přihlášení
Asijské fermentace a výroba čaje 14.04.2020 21.04.2020 100 Kč / kurz 12 Online přihlášení
Jak nakupovat potraviny - masné a mléčné výrobky - zbožíznalství. Interpretace nutričních hodnot na obalech potravin 22.04.2020 29.04.2020 100 Kč / kurz 18 Online přihlášení
Rizika spojená s konzumací potravin 22.04.2020 29.04.2020 100 Kč / kurz 10 Online přihlášení
Výroba čerstvých sýrů 07.05.2020 14.05.2020 300 Kč / kurz 7 Online přihlášení
Elektromobilita jako součásti udržitelného rozvoje osobní automobilové dopravy 02.05.2020 15.05.2020 zdarma 15 Online přihlášení
Zelené potraviny a jejich vliv na zdraví lidí a zvířat 11.05.2020 18.05.2020 100 Kč / kurz 19 Online přihlášení
Biotechnologie, genomika a geneticky modifikované rostliny - přednášky 31.08.2020 01.09.2020 3 000 Kč / kurz 10 Online přihlášení
Biotechnologie, genomika a geneticky modifikované rostliny - přednášky a laboratorní analýzy 31.08.2020 01.09.2020 10 000 Kč / kurz 5 Online přihlášení
Moderní metody molekulární biologie 31.08.2020 01.09.2020 7 000 Kč / kurz 5 Online přihlášení
Molekulární diagnostika rostlinných patogenů 31.08.2020 01.09.2020 7 000 Kč / kurz 5 Online přihlášení