Kontakty

Simona Pazderová, referentka CŽV, pazder@ef.jcu.cz, +420 389 03 27 17
RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy, , +420 389 032 444
 
 
   
Klára Nachlingerová, vedoucí MEVPIS, knachlingerova@frov.jcu.cz, +420 737 221 931, +420 387 774 787
Bc. Dana Brožová, koordinátorka akcí MEVPIS, dbrozova@frov.jcu.cz, +420 602 269 434, +420 387 774 783
PaedDr. Jiří Koleček, projektový manažer, jkolecek@frov.jcu.cz, +420 606 050 576, +420 387 774 7726
Ing. MBA Michal Hojdekr, tajemník fakulty, hojdekr@frov.jcu.cz, +420 389 03 4663
   
Mgr. Monika Hosnedlová,oddělení CŽV, czv@ff.jcu.cz, +420 389 03 4803
Mgr. David Skalický, Ph.D.,proděkan pro studium, dskalicky@ff.jcu.cz, +420 389 03 4853
 
 
 
   
Ing. Lenka Miková Havelková, vedoucí CŽV, havelkoval@pf.jcu.cz, +420 387 773 025
Mgr. Renata Jandová, referentka pro CŽV, jandova@pf.jcu.cz,  +420 389 03 33 24
Mgr. Veronika Günzelová, referentka pro CŽV, vsvejdova@pf.jcu.cz  +387 773 125,
 
   
Bc. et Bc. Veronika Hynková, oddělení propagace a CŽV, vhynkova@prf.jcu.cz, +420 389 03 55 63
Bc. Kamila Horáková, oddělení propagace a CŽV,: horakk01@prf.jcu.cz, +420 389 03 55 63
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy, hanys@prf.jcu.cz +420 387 77 2252
 
   
Mgr. Helena Machulová, koordinátorka celoživotního vzdělávání, machulovah@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 46
doc. Michal Opatrný, Dr.theol., proděkan pro vědu a rozvoj, mopatrny@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 42
 
 
   
Mgr. Petr Matula, Kancelář proděkana pro akademické záležitosti, pmatula@zsf.jcu.cz, tel. +420 389 037 515
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., proděkan pro akademické záležitosti, doskocil@zsf.jcu.cz, +420 389 03 76 53
Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., garantka U3V na ZSF JU, sember@zsf.jcu.cz, +420 389 03 75 50
 
   
Ing. Milan Hasman, Ph.D., vedoucí studijního oddělení, hasman@zf.jcu.cz, +420 389 03 2520
Ing. Karel Suchý, Ph.D., proděkan pro studium, suchy@zf.jcu.cz, +420 389 03 2751
 
 
   
Mgr. Vendula Mikolášková, Útvar pro celoživotní vzdělávání, mikolaskova@jcu.cz, +420 389 03 2066
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., prorektor pro studium, prorektor-studium@jcu.cz, +420 389 03 2004
Bc. Vojtěc Havlis, Útvar pro celoživotní vzdělávání, vhavlis@jcu.cz, +420 389 03 2108                        
Bc. Zdeněk Filip, Marketing pro útvar celoživotního vzdělávání, zfilip@jcu.cz, +420 389 03 2108