Kontakty

Simona Pazderová, referentka CŽV, pazder@ef.jcu.cz, +420 389 03 27 17
RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy, , +420 389 032 444
 
 
   
Klára Nachlingerová, vedoucí MEVPIS, knachlingerova@frov.jcu.cz, +420 737 221 931, +420 387 774 787
Bc. Dana Brožová, koordinátorka akcí MEVPIS, dbrozova@frov.jcu.cz, +420 602 269 434, +420 387 774 783
PaedDr. Jiří Koleček, projektový manažer, jkolecek@frov.jcu.cz, +420 606 050 576, +420 387 774 7726
Ing. MBA Michal Hojdekr, Prorektor pro rozvoj a Asistent děkana FROV JU pro strategii a řízení., hojdekr@frov.jcu.cz, +420 389 03 4663
   
Mgr. Monika Hosnedlová,oddělení CŽV, czv@ff.jcu.cz, +420 389 03 4803
Mgr. David Skalický, Ph.D.,proděkan pro studium, dskalicky@ff.jcu.cz, +420 389 03 4853
 
 
 
   
Ing. Lenka Miková Havelková, vedoucí CŽV, havelkoval@pf.jcu.cz, +420 387 773 025
Mgr. Renata Jandová, referentka pro CŽV, jandova@pf.jcu.cz,  +420 389 03 33 24

Bc. Anežka Pořízková, referentka pro CŽV, aporizkova@pf.jcu.cz. +387 773 125,

 
   
Mgr. Isabela Okřinová, oddělení propagace a CŽV,:okrini00@prf.jcu.cz, +420 389 032 231
Bc. Kamila Horáková, oddělení propagace a CŽV,: horakk01@prf.jcu.cz, +420 389 035 563
RNDr. Petr Veselý, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy, veselp03@prf.jcu.cz +420 387 772 241
 
   
Mgr. Helena Machulová, koordinátorka celoživotního vzdělávání, machulovah@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 46
doc. Michal Opatrný, Dr.theol., proděkan pro vědu a rozvoj, mopatrny@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 42
 
 
   
Mgr. Petr Matula, Kancelář proděkana pro akademické záležitosti, pmatula@zsf.jcu.cz, tel. +420 389 037 515
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., proděkan pro akademické záležitosti, doskocil@zsf.jcu.cz, +420 389 03 76 53
Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., garantka U3V na ZSF JU, sember@zsf.jcu.cz, +420 389 03 75 50
 
   
Ing. Karel Suchý, Ph.D., proděkan pro studium, suchy@zf.jcu.cz, +420 389 03 2751
Ing. Petra Juráskovájurasek@zf.jcu.cz; tel.: 387 772 541
Věra Trapková: trapkova@zf.jcu.cz; tel.: 387 772 519
Ladislava Volávkovávolakova@zf.jcu.cz; tel.: 387 772 521
   
Mgr. Martina Karásková, Útvar pro celoživotní vzdělávání, karaskova@jcu.cz, +420 601 326 859
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., prorektor pro studium, prorektor-studium@jcu.cz, +420 389 03 2004
Bc. Vojtěc Havlis, Útvar pro celoživotní vzdělávání, vhavlis@jcu.cz, +420 389 03 2108                        
Bc. Zdeněk Filip, Marketing pro útvar celoživotního vzdělávání, zfilip@jcu.cz, +420 389 03 2108