Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta připravila pro malé studenty deset témat z oborů biologie, geografie, aplikované fyziky a techniky, tělesné výchovy a sportu, matematiky, výtvarné výchovy, anglistiky, pedagogiky a psychologie. Děti budou atraktivním způsobem bádat, zkoumat, přemýšlet, řešit, dělat pokusy tak, aby se poznání nového skloubilo s radostí.

Aktuální informace z Dětské univerzity PF včetně fotografií z lekcí najdete zde.

 

Ing. Lenka Havelková, havelkoval@pf.jcu.cz