Dětská univerzita

Od akademického roku 2016/2017 nabízí Jihočeská univerzita tzv. Dětskou univerzitu. Ta je určena zvídavým dětem zpravidla ve věku od 6 do 15 let, kteří mají zájem o poznávání světa. V rámci Dětské univerzity JU se děti seznámí s vysokoškolským prostředím, špičkovou technikou, nejnovějšími vědeckými poznatky a získají nové vědomosti.

Během semestru si malí studenti vyzkouší studium na vysoké škole a projdou všemi jeho stádii jako jejich velcí kolegové. Absolvují imatrikulaci, zápisy předmětů, vyplňování indexu a na závěr kurzu získají také diplom o jeho absolvování. Kromě programu Dětské univerzity nabízí JU i další zajímavé aktivity pro děti včetně kroužků, příměstských a pobytových táborů. Podívejte se na naší aktuální nabídku.

Na co se mohou malí badatelé těšit?

Pedagogická fakulta dětem například přiblíží obory z biologie, geografie, aplikované fyziky a techniky, výtvarné a tělesné výchovy, matematiky, psychologie a dalších. Děti se vydají po stopách malířů krajin, zažijí fyzikální experimenty na vlastní kůži, poznají, jak se chová který materiál a co z něj lze vyrobit či si budou moci otestovat svoji fyzickou kondici.

Zdravotně sociální fakulta malým studentům například ukáže, jak pracuje záchranář v sanitce, na modelu ruky předvede, jaký pocit je odebírat někomu krev nebo si děti na vlastní kůži vyzkouší postup při sádrování zlomené končetiny. Lekce jsou vzájemně provázány a aktivním způsobem provedou děti rozmanitými zákoutími přípravy zdravotnických profesí.

Fakulta rybářství a ochrany vod vezme žáčky do svých vnitřních i venkovních odborných pracovišť a zajímavou formou je seznámí s vodou a všem co v ní žije. Děti se dozví, jak funguje rybník či niva, kam plují ryby či jak pestrý vodní svět je.

Teologická fakulta děti seznámí s jednotlivými obory, které se zde již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství. 

Přírodovědecká fakulta každoročně pořádá tématické letní pobytové a příměstské tábory, nově nabízí i semestrální přírodovědný kroužek. Děti se dozví nejen spoustu teorie, ale vyzkouší si i práci v terénu či v laboratoři v mnoha přírodovědných odvětvích. 

Akademická knihovna
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Noc s Andersenem 22.03.2019 29.03.2019 zdarma obsazeno Tisk přihlášky
Fakulta rybářství a ochrany vod
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Letní řemeslný příměstský tábor DU FROV JU - Divotvorné tvoření 01.07.2019 08.07.2019 1 700 Kč / kurz 2 Online přihlášení
English summer camp 12.07.2019 15.07.2019 2 600 Kč / kurz 4 Online přihlášení
Letní příměstský tábor DU FROV JU neomezeno 12.08.2019 1 250 Kč / kurz obsazeno Online přihlášení
Letní příměstský tábor DU FROV JU neomezeno 19.08.2019 1 250 Kč / kurz obsazeno Online přihlášení
Pedagogická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Dětská univerzita 20.09.2019 09.10.2019 zdarma 20 Web kurzu
Přírodovědecká fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Příměstský tábor s Přírodovědou 31.05.2019 26.08.2019 1 650 Kč / kurz obsazeno Tisk přihlášky
Zdravotně sociální fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Letní příměstský tábor Dětské univerzity 20.05.2019 08.07.2019 1 200 Kč / kurz obsazeno Tisk přihlášky
Online přihlášení
Dětská univerzita - 1. ročník 08.09.2019 05.10.2019 900 Kč / semestr obsazeno Tisk přihlášky
Online přihlášení
Dětská univerzita - navazující studium 08.09.2019 05.10.2019 900 Kč / semestr 4 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Zemědělská fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Odborná exkurze na Účelovém zařízení ZF neomezeno 15.04.2019 zdarma 30