Tři nové kurzy na Zdravotně sociální fakultě

Všechny kurzy mají akreditaci MPSV

Zdravotně sociální fakulta připravila nové kurzy celoživotního vzdělávání. Více informací k rjednotlivým kurzům najdete na následujících odkazech:

1) Koordinovaná rehabilitace seniorů,

2) Sociální práce s romskou minoritou,

3) Specifika sociální práce s obětí domácího násilí.