Kurz genealogie - dobrodružství rodinné historie

17.10.-5.12. 2018

V úvodu bude stručně představena teorie genealogie jako jedné z pomocných historických věd. Větší důraz bude kladen pracovní metody, informační zdroje a nástroje rodopisného bádání. Stěžejní pozornost bude věnována paleografii, čtení starých písem, v nichž jsou základní životní události zapsány. K praktickému procvičování nebudou sloužit jen tištěné vzorníky, ale především vlastní archivní prameny (matriční knihy, soupisy poddaných, pozemkové knihy), které jsou již veřejně přístupné v digitalizované podobě na webových stránkách. Kurz proto zároveň slouží k efektivnějšímu využití informačních technologií a k zvýšení počítačové gramotnosti posluchačů.

Více informací a přihlášky zde.