Filosofie a latina - trvalý svazek?

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 16 hodin na TF JU.

Přednáška se bude týkat problematiky porozumění, interpretace a překladu latinských filosofických textů.

Přednášející Vojtěch Balík byl dlouholetým polistopadovým ředitelem Národní knihovny ČR, nyní pracuje v Akademii Věd ČR a externě vyučuje na FF v Pardubicích; je překladatelem latinských textů Thomase Hobbese a Reného Descarta, nyní se věnuje mimo jiné překladům a edici latinských spisů Jana Ámose Komenského.