Kontakty

Simona Pazderová, referentka CŽV, pazder@ef.jcu.cz, +420 389 03 27 17
Ing. Radek Toušek, Ph.D., proděkan pro rozvoj, tousek@ef.jcu.cz, +420 387 772 476
 
 
   
Klára Nachlingerová, vedoucí MEVPIS, knachlingerova@frov.jcu.cz, +420 737 221 931, +420 387 774 787
Bc. Dana Brožová, koordinátorka akcí MEVPIS, dbrozova@frov.jcu.cz, +420 602 269 434, +420 387 774 783
PaedDr. Jiří Koleček, projektový manažer, jkolecek@frov.jcu.cz, +420 606 050 576, +420 387 774 7726
Ing. MBA Michal Hojdekr, tajemník fakulty, hojdekr@frov.jcu.cz, +420 389 03 4663
   
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., proděkan pro studium, onpesek@ff.jcu.cz, +420 389 03 4813
Mgr. Michala Kutláková, Ph.D., mkutlakova@ff.jcu.cz, +420 730 161 464
Mgr. Monika Hosnedlová, hosnedlova@ff.jcu.cz, +420 389 03 4803
 
   
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.,proděkan pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí, mproch@pf.jcu.cz, +420 389 03 30 49
Ing. Lenka Havelková, vedoucí CŽV, havelkoval@pf.jcu.cz, +420 387 773 025
Mgr. Renata Jandová, referentka pro CŽV, jandova@pf.jcu.cz,  +420 389 03 33 24
 
   
Bc. et Bc. Veronika Hynková, oddělení propagace a CŽV, vhynkova@prf.jcu.cz, +420 389 03 55 63
RNDr. Marie Hanzalová, oddělení propagace a CŽV, mhanzalova@prf.jcu.cz, +420 389 03 55 63
 
 
   
Mgr. Helena Machulová, koordinátorka celoživotního vzdělávání, machulovah@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 46
Mgr. Vladimíra Nechvátalová, Ph.D., odborný referent marketingu, vnechvatalova@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 47
doc. Michal Opatrný, Dr.theol., proděkan pro vědu a rozvoj, mopatrny@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 42
 
   
Mgr. Petr Matula, Kancelář proděkana pro akademické záležitosti, pmatula@zsf.jcu.cz, tel. +420 389 037 515
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., proděkan pro akademické záležitosti, doskocil@zsf.jcu.cz, +420 389 03 76 53
Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., garantka U3V na ZSF JU, sember@zsf.jcu.cz, +420 389 03 75 50
 
   
Ing. Milan Hasman, Ph.D., vedoucí studijního oddělení, hasman@zf.jcu.cz, +420 389 03 2520
Ing. Karel Suchý, Ph.D., proděkan pro studium, suchy@zf.jcu.cz, +420 389 03 2751
 
 
   
Mgr. et Mgr. Martina Karásková, Útvar pro celoživotní vzdělávání, karaskova@jcu.cz, +420 389 03 20 66, +420 601 326 859
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., prorektor pro studium, prorektor-studium@jcu.cz, +420 389 03 2004