Dětská univerzita

Od akademického roku 2016/2017 nabízí Jihočeská univerzita tzv. Dětskou univerzitu. Ta je určena zvídavým dětem zpravidla ve věku od 6 do 15 let, kteří mají zájem o poznávání světa. V rámci Dětské univerzity JU se děti seznámí s vysokoškolským prostředím, špičkovou technikou, nejnovějšími vědeckými poznatky a získají nové vědomosti.

Během semestru si malí studenti vyzkouší studium na vysoké škole a projdou všemi jeho stádii jako jejich velcí kolegové. Absolvují imatrikulaci, zápisy předmětů, vyplňování indexu a na závěr kurzu získají také diplom o jeho absolvování. Kromě programu Dětské univerzity nabízí JU i další zajímavé aktivity pro děti včetně kroužků, příměstských a pobytových táborů. Podívejte se na naší aktuální nabídku.

Na co se mohou malí badatelé těšit?

Pedagogická fakulta dětem například přiblíží obory z biologie, geografie, aplikované fyziky a techniky, výtvarné a tělesné výchovy, matematiky, psychologie a dalších. Děti se vydají po stopách malířů krajin, zažijí fyzikální experimenty na vlastní kůži, poznají, jak se chová který materiál a co z něj lze vyrobit či si budou moci otestovat svoji fyzickou kondici.

Zdravotně sociální fakulta malým studentům například ukáže, jak pracuje záchranář v sanitce, na modelu ruky předvede, jaký pocit je odebírat někomu krev nebo si děti na vlastní kůži vyzkouší postup při sádrování zlomené končetiny. Lekce jsou vzájemně provázány a aktivním způsobem provedou děti rozmanitými zákoutími přípravy zdravotnických profesí.

Fakulta rybářství a ochrany vod vezme žáčky do svých vnitřních i venkovních odborných pracovišť a zajímavou formou je seznámí s vodou a všem co v ní žije. Děti se dozví, jak funguje rybník či niva, kam plují ryby či jak pestrý vodní svět je.

Teologická fakulta děti seznámí s jednotlivými obory, které se zde již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství. 

Přírodovědecká fakulta každoročně pořádá tématické letní pobytové a příměstské tábory, nově nabízí i semestrální přírodovědný kroužek. Děti se dozví nejen spoustu teorie, ale vyzkouší si i práci v terénu či v laboratoři v mnoha přírodovědných odvětvích. 

 

Fakulta rybářství a ochrany vod
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Dětská univerzita FROV JU - velikonoční program 25.03.2018 29.03.2018 500 Kč / kurz 3 Tisk přihlášky
Online přihlášení
Dětská univerzita FROV JU - podzimní program 23.10.2018 25.10.2018 500 Kč / kurz obsazeno
Teologická fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Dětská univerzita 12.02.2018 29.09.2017 600 Kč / semestr 10 Tisk přihlášky
Zdravotně sociální fakulta
Název kurzu Přihlášky do Výuka od Cena Volná místa Přihlásit se
Dětská univerzita (1. skupina) 07.09.2017 07.10.2017 1 000 Kč / semestr obsazeno
Dětská univerzita (2. skupina) 30.09.2017 07.10.2017 1 000 Kč / semestr 1
Dětská univerzita (navazující studium) 15.09.2017 14.10.2017 1 000 Kč / semestr obsazeno