Zapojte se do Týdne vzdělávání dospělých

16. - 22. 10. 2017 pořádáme TVD v Jihočeském kraji. Nyní máte jedninečnou možnost se aktivně podílet na tvorbě programu.

Co Vám účast v rámci Týdne vzdělávání dospělých přinese?

  • Jedinečnou možnost prezentovat Vaši firmu či instituci a nabídku Vašich služeb;
  • Možnost navázat nové obchodní a osobní kontakty;
  • Možnost bezplatně využít prostory Jihočeské univerzity pro organizaci akce a Jihočeské hospodářské komory;
  • Bezplatnou propagaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých.

 

Podmínky účasti pro organizátory akcí při Týdnu vzdělávání dospělých:
Zorganizovat vzdělávací akci, např. workshop, přednášku, seminář či den otevřených dveří, exkurzi. Tuto akci zorganizovat v termínu konání. Po dohodě je možné zahrnout do programu i akce realizované v týdnu před a v týdnu po stanoveném termínu. Akce se musí uskutečnit na území Jihočeského kraje. Akce musí být otevřena pro veřejnost. Pro účastníky bude akce bezplatná, případně za symbolický poplatek. Po skončení akce organizátor zašle koordinátorovi stručný report o průběhu akce s fotodokumentací (2 až 3 kvalitní fotografie).


Co Vás bude zapojení do Týdne vzdělávání dospělých stát?
Zapojení do akce je bezplatné. Organizátor akce (workshopu, přednášky, semináře, atd.) nese náklady spojené s její organizací. Propagaci akce v rámci TVD hradí pořadatel – Asociace institucí vzdělávání dospělých.


Jak se přihlásit?
V případě zájmu o aktivní zapojení vyplňte prosím DOTAZNÍK, a to do 15. 9. 2017.

Kam se obracet s dotazy?
Vaše dotazy směřujte na krajského koordinátora AIVD za Jihočeský kraj Mgr. et Mgr. Martinu Karáskovou, email: karaskova@jcu.cz, tel.: 389 032 066, mob.: 601 326 859.


Co je Týden vzdělávání dospělých (TVD)?
Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. Jejich úkolem je tedy motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.

V rámci TVD se v desítkách měst ČR konají stovky akcí, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.

Akce je realizována AIVD. Pořadatelem akce je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů pod záštitou Jihočeského paktu zaměstnanosti.

Jak probíhal TVD 2016 v Jihočeském kraji? Podívejte se zde.

Více informací a přehled akcí najdete na http://tydnyvzdelavani.cz/akce/jihocesky-kraj