Luther a středověká mystika

Cílem kurzu je ukázat Lutherovy kořeny ve středověké zbožnosti a způsob, jak tyto kořeny rozvinul.

V letošním roce si připomínáme velkou řadu výročí. Asi nejvíce vzpomínané výročí souvisí s vystoupením kněze a teologa Martina Luthera před pěti sty lety proti tehdy panujícím zlořádům v církvi.

A právě na Martina Luthera se zaměřuje kurz Teologické fakulty JU.  Luther se nechal vmanipulovat do konfliktu s církví, jeho původním záměrem však bylo navázání na středověkou mystickou teologii.

Kurz je koncipován do 8 bloků, které se zaměřují na následující témata:

1. Láska od Augustina k Lutherovi

2. Luther a Bernardova mystická teologie

3. Zbožnost obdarovaných a oslovených

4. Boží jednání v bohoslužbě

5. Modlitba, meditace a zkoušky jako škola zbožnosti

6. Všeobecné mnišství - přenesení mystiky do všedního života (devotio moderna)

7. Mariin chvalozpěv jako shrnutí Lutherovy teologie

8. Jak si připomínat Luthera: Objevit ve svém životě Boží jednání

Termíny: středy od 17 do 19 hodin v termínech 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12. 2017

Cena: 600 kč

Více informací a přihláška zde.