Lednové kurzy na TF JU

Co takhle začít nový rok 2018 vzděláváním!

Arteterapie ve zdravotnické oblasti

Arteterapie je jedním z psychoterapeutických postupů, který se opírá o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Přijďte se seznámit s jejím využitím ve ydravotnictví. Kurz je vhodný pro učitele, zdravotníky a studenty odpovídajících oborů.

Více informací a přihláška

Užití kvantitativních metod v sociální síti

Chcete získat znalosti z oblasti základů statistiky v hospodářské a sociální sféře? Chcete si rozšířit obzor pro výkon práce v sociální sféře a zároveň se připravit na požadované zkoušky dle zákona o státní službě? Cílem kurzu je získat základní znalosti z oblastí sociálně-ekonomické statistiky.

Více informací a přihláška

Sociální politika venkova

Cílem kurzu je seznámit účastníky se sociologickými, demografickými, politologickými a ekonomickými aspekty realizované sociální politiky v prostoru venkova. Účastníci v průběhu kurzu zjistí, jak je to s realizací aktuálních problémů sociální politiky na venkově. Kurz je rozdělen do následujících 3 bloků: aktuální otázky rurální sociologie, aktuální směry sociální politiky venkova, podnikání v rurálním prostoru jako sociální program. 

Více informací a přihláška

--------------------------------------

Aktuální nabídku kurzů pro veřejnost můžete sledovat na webu CŽV JU nebo na webových stránkách jednotlivých fakult.