Kurz České literární nebe

aneb nově o klíčových osobnostech české literatury.

Filozofická fakulta JU připravila program v rámci Univerzity třetího věku. Kurz bude představovat významné české spisovatele, jejichž tvorba překračuje omezený rámec národní literatury. Přednášející se pokusí přiblížit, jaké specifické, inovativní či dokonce provokativní charakteristiky jejich "literární řeči" mohou nalézt srovnání v širším (středo)evropském kontextu. Zohlednění těchto souvislostí nabídne zcela nový pohled na vybrané tzv. "čítankové" autory a jejich díla.

Kurz proběhne v termínu 3. 10. – 19. 12. 2017, vždy v úterý od 14.05 do 15.35 hodin
v přednáškovém sále FF P2 (1. patro budovy FF JU, Branišovská 31a).
Cena kurzu: 600,- Kč
Příjem přihlášek: do 15. 9. 2017
kontakt: Mgr. Hosnedlová, tel.: 389 034 803
e-mail: studijni@ff.jcu.cz

Více informací a přihláška